Co se stane se Zemí, když vybuchne Slunce. Děsivé video ukazuje, jaké to bude

Natálie Borůvková | 2. 7. 2022

Slunce údajně jednoho dne zemře a vyvrhne velkou část své hmoty. Ta se následně smrští do podoby bílého trpaslíka. Jádra, ze kterého bude postupně unikat teplo, dokud z něj po tisíci bilionech let nezbude jen chladná, temná, mrtvá hrouda kamene.

Zbytek Sluneční soustavy však do té doby dávno zmizí. Podle nových simulací bude trvat pouhých 100 miliard let, než se všechny zbývající planety rozprchnou po galaxii a nechají umírající Slunce daleko za sebou.

Co se stane po výbuchu Slunce?

Astronomové a fyzici se snaží vyřešit konečný osud Sluneční soustavy nejméně stovky let.

Pochopení dynamické stability sluneční soustavy je jedním z nejstarších úkolů astrofyziky, jehož kořeny sahají až k samotnému Newtonovi. Ten předpokládal, že vzájemné interakce mezi planetami nakonec způsobí nestabilitu soustavy.

To je však mnohem složitější, než by se mohlo zdát. Čím větší je počet těles, která jsou zapojena do dynamického systému a vzájemně na sebe působí, tím je tento systém složitější a tím hůře se předpovídá. Tomu se říká problém N těles.

Složitost tohoto procesu však vede k nejasné možnosti přesně určit, jaké budou dráhy všech objektů sluneční soustavy v určitých časových intervalech. Po uplynutí pěti až deseti milionů let je tak jistota stále v nedohlednu.

V roce 1999 astronomové předpověděli, že se Sluneční soustava bude pomalu rozpadat po dobu nejméně miliard let. Tak dlouho by podle jejich výpočtů trvalo, než by se oběžná rezonance Jupiteru a Saturnu oddělila od Uranu.

Poměrně děsivý příběh

Přibližně za 5 miliard let po svém zániku se Slunce zvětší do podoby červeného obra a pohltí Merkur, Venuši a Zemi. Poté vyvrhne téměř polovinu své hmoty, kterou hvězdný vítr odfoukne do vesmíru. Samotné jádro Slunce se změnší zhruba na polovinu své původní váhy. To uvolní gravitační sevření Slunce nad zbývajícími planetami, Marsem a vnějšími plynnými a ledovými obry, Jupiterem, Saturnem, Uranem a Neptunem.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Hvězdy proudící kolem pak naruší oběžné dráhy planet. To povede k destabilizaci planet zbývajících.

Zhruba po 30 miliardách let se tyto hvězdné perturbace rozkmitají a naruší stabilitu okolních drah, což povede k rychlému úbytku všech planet. Až na jednu planetu se všechny ostatní rozprchnou do galaxie jako tuláci.

Osud poslední planety je také zpečetěn. Ta bude vyřazena gravitačním vlivem prolétajících hvězd. To povede k celkovému zániku sluneční soustavy.

Jak by vypadala  Země bez lidí? Vědci sestavili model. Byl by to ráj, tvrdí
Magazín

Jak by vypadala Země bez lidí? Vědci sestavili model. Byl by to ráj, tvrdí

I kdyby se však odhady časového průběhu zániku sluneční soustavy změnily, stále zbývá mnoho miliard let. Pravděpodobnost, že by lidstvo přežilo takovou dobu, je podle vědců beztak mizivá.

Zdroje:

nedd.tiscali.cz

www.express.co.uk

www.republicworld.com

Tagy Jupiter Mars Merkur Neptun Saturn Slunce Sluneční soustava Uran Venuše Země