V létě roku 1858 byly v Londýně neúnosné životní podmínky, které z velké části zapříčinil vynález splachovací toalety! Přestože toaleta sice vynalezena byla, neexistoval moderní kanalizační systém, proto všechny splašky odtékaly přímo do Temže.

V té době viktoriánská Anglie, a Londýn obzvlášť, vůbec nevoněly, ale zápach z roku 1858 si připomínají Angličané dodnes. Kolem poloviny devatenáctého století se totiž až ztrojnásobil počet obyvatelů Londýna, kde jich dříve byl milion. V domácnostech se začínaly pomalu budovat splachovací toalety, ale středověké stoky nedokázaly pobírat takové množství splašků. Situace byla tak špatná, že se v parlamentu téměř rozhodlo o krátkodobému vystěhování obyvatel. 

Temže se změnila v páchnoucí stoku

Zastaralé kanalizace a žumpy už nestačily a zápach se začal šířit všude po městě. Temže se proměnila z klidného a k posezení na břehu vyzývajícího toku v odpudivě páchnoucí a doslova smrtonosnou stoku. Navíc vybudování nové kanalizace nebylo možné ze dne na den, ale bylo potřeba něco udělat.

Bohužel to, co se stalo, bylo spíše tragédií: Přišlo neobvykle horké léto se suchým počasím, kdy se teploty v Londýně šplhaly až ke čtyřicítce a řeka začala pomalu vysychat. Na jejích březích se začaly dělat nánosy, které sem stoky dovedly. Ve městě se téměř nedalo žít.

Kombinace zápachu tlejících zvířecích mrtvol spolu s rozkládajícími se rostlinami a samozřejmě lidskými výkaly byla k nesnesení. A do toho udeřila epidemie cholery…

Zdroj: Youtube

Tolik kroků k vybudování nové kanalizace!

Splašky se z ulic dostaly i do studen s pitnou vodou, takže lidé umírali na epidemie cholery, břišního a skvrnitého tyfu. Kvůli nemocem se ke splaškům a zbytkům jídla v řece Temži přidaly i mrtvoly. O ty se tehdejší policie nezajímala a nechala je napospas osudu.

Stále se nevědělo, kde hledat hlavní příčinu, až se do města vydala samotná královna Viktorie, která chtěla spolu s manželem podniknout plavbu po Temži.

Již po několika minutách ale pochopila, že to nepůjde a odebrala se zpátky na břeh se slovy: „Konec vznešených řečí – smrdí to“.

Zápach týral nejen místní obyvatele, ale ochromil i chod parlamentu, a to natolik, že záclony musely být namočeny do vápenného roztoku, aby alespoň částečně šílený pach ničily. Nakonec se vláda přesunula do Oxfordu. Až na přelomu července a srpna bylo s definitivní platností rozhodnuto, že se v Londýně vybuduje nová kanalizace. Více informací se dozvíte i v tomto téměř milionkrát zhlédnutém videu:

Zdroj: Youtube

Vybudovat ji trvalo 15 let. Ač se zápachu město zbavovalo pomalu, s napojením domácností na nový systém se začala řeka čistit a Londýn se zase pomalu mohl vracet k běžnému životu.

„Období velkého zápachu“ tedy konečně přineslo Londýnu novou kanalizaci.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Great_Stink, medium.com, allthatsinteresting.com