Švédské modré dědictví

Skandinávské země patří mezi ty, ve kterých lodě sehrály významnou roli a jsou součástí jejich historie. Ve Švédsku nyní probíhá výzkumný program nazvaný Ztracené loďstvo. Jeho cílem je zdokumentovat a studovat „modré“ dědictví země od roku 1450 až do roku 1850. Výzkumný projekt Zapomenutá flotila v jeho rámci vede profesor L. Müller z Centra námořních studií Stockholmské univerzity. Podílí se na něm Vrak – Muzeum vraků, Švédská národní námořní a dopravní muzea a Finská agentura pro kulturní dědictví. Mořským archeologům při prohledávání mořského dna pomáhá i švédské námořnictvo.

Hledá se sesterská loď

V roce 1625 nechal postavit dvě velké válečné lodě – Vasu a Äpplet – švédský král Gustav II. Adolf. Obě stavěl lodní mistr H. Jakobsson. Vybavena 64 děly, smutně proslulá Vasa pojmenovaná po královské rodině, slavnostně vyplula na svou první plavbu v srpnu 1628. Před zraky obrovského davu lidí se pár metrů od přístavu stockholmského ostrůvku Beckholmen potopila a s ní i třicetičlenná posádka. Kvůli špatnému těžišti se do otvorů pro děla začala valit voda. Vasa byla z mořského dna vyzvednuta v roce 1961 a je vystavena v muzeu ve Stockholmu.

Äpplet nalezena?

Loď Äpplet už byla postavena bez osudných konstrukčních chyb. Na moře byla spuštěna v roce 1629 a jeho vlny brázdila třicet let. Předpokládá se, že v roce 1659 byla záměrně potopena spolu s dalšími velkými loděmi jako součást podvodní bariéry, která měla blokovat úžinu Vaxholm a znemožnit nepříteli proniknout po moři do Stockholmu. A právě v této úžině mořští archeologové z Vrak – Muzea vraků spolu s námořnictvem objevili v roce 2019 vraky dvou lodí. Zajásali, protože po sestře Vasy pátrali už dlouho. Ukázalo se, bohužel, že to jsou lodě Apollo a Maria z roku 1648. Badatelé to ale nevzdali a Äpplet hledali dál.

Štěstí se na ně usmálo v prosinci roku 2021, kdy byl objeven obrovský vrak lodi se spadlými částmi boků a zachovalý trup s dělovými palubami. Jasný důkaz toho, že to byla válečná loď. „Puls se nám zrychlil, když jsme viděli, jak je vrak podobný lodi Vasa,“ řekl výzkumník z Vraku J. Hansson. „Konstrukce i mohutné rozměry nám připadaly velmi povědomé. Vzplanula v nás naděje, že najdeme sesterskou loď Vasy.“

Zdroj: Youtube

Je to Äpplet!

Na jaře 2022 byl proveden důkladnější průzkum. Během ponorů archeologové objevili prvky, které má pouze Vasa. Analýza dřeva ukázala, že dub použitý na stavbu pochází ze stejného místa jako dřevo použité pro Vasu. „Rozměry, konstrukční detaily, vzorky dřeva a archivní materiály ukazovaly stejným směrem. Překvapivě jsme našli Äpplet, sesterskou loď Vasy,“ řekl další z muzejníků P. Höglund. „Díky lodi Äpplet můžeme přidat další klíčový dílek do skládačky vývoje švédského loďařství," říká Hansson. A Höglund dodává: „A teprve nyní můžeme skutečně studovat rozdíly v konstrukcích lodí Vasa a Äpplet. To nám pomůže pochopit, jak se vyvíjely velké válečné lodě od nestabilní Vasy až po námořně odolné behemoty, které mohly ovládat Baltské moře, což byl rozhodující faktor pro vznik švédské velmoci v roce 1600.“

Äpplet a další vraky projektu Zapomenutá flotila zůstávají na dně moře. Výzkum shromažďuje množství digitálních údajů, průzkumů a studií, které můžou využít další badatelé v oblasti historie, archeologie a etnologie, a to jak na Stockholmské univerzitě, tak v muzeích.

Zdroje: www.smithsonianmag.com, www.ancientpages.com