Zářící rány zraněných u Shilohu

Léta si mezi sebou lidé předávali příběhy o bitvě u Shilohu v Tennessee. Poutavé historky se však netýkaly nečekaného útoku na tábor Unie, smrti generála Johnstona nebo obrovského počtu mrtvých. Lidé si vyprávěli o namodralém světélkování, které se rozzářilo rány vojáků. Po setmění se totiž světélkující poranění zničeno nic objevilo u velkého počtu mužů. Bylo to něco nevídaného, a navíc se brzy ukázalo, že ti, jejichž rány ozářilo mlhavé modré světlo, se hojili lépe než ostatní. Světélkování ran se začalo říkat „andělská záře“.

Původ záře v ranách nebyl známý

O andělské záři se vyprávělo, ale nikdy nebylo jasné, co se vlastě stalo a co vojáci i jejich ošetřovatelé každou noc viděli. Příběh se zapsal do paměti všech zúčastněných i těch jež si poutavé vyprávění vyslechli. Nakonec se ukázalo, že nešlo o blouznění, ani strašidelnou historku z boje. Andělská záře byla nakonec vysvětlena dvěma chlapci, kteří se se místo vypravili během školní exkurze.

Andělská záře u Shilohu zaujala i studenty

Historka o zářících ranách zaujala Williama Martina (17) a Jonathana Curtise (18) patrně právě díky tomu, že Martinova matka Phyllis byla mikrobioložkou a studovala světélkující bakterie vyskytující se v půdě. Martin a Curtis se začali světélkování věnovat a na doporučení Phyllis podnikli několik vlastních experimentů.
Chlapci odebrali vzorky půdy a začali hledat světélkující bakterie. Zjistili, že se ve vzorcích nachází potencionální kandidát na andělskou záři, a identifikovali bakterii jako Photorhabdus luminescens. Jde o bakterii přítomnou v jednom z vývojových stupňů škrkavek.

Už zjištění, že se vyskytovaly světélkující bakterie v půdě, bylo úspěchem. Bohužel se ale ukázalo, že bakterie na těle člověka nedokáže přežít díky vysoké lidské tělesné teplotě. Chlapci si ale brzy spojili další okolnosti bity a bylo jasné, že Photorhabdus luminescens skutečně mohla být příčinou andělské záře. Bitva u Shilohu byla provázená deštěm a chladem. Zranění vojáci leželi hodiny i dny podchlazení na bojišti v bahně za neustávajícího deště. A v takových podmínkách už by bakterie přežila.
Dalším zajímavým zjištěním bylo, že bakterie produkuje antibiotikum. Což by také vysvětlovalo, proč se vojáci se světélkujícími ranami hojili lépe než jiní.

Jediné známé vysvětlení zářících ran v bitvě u Shilohu

Chlapci představili svůj školní projekt v roce 2001 na Mezinárodním veletrhu vědy a techniky Intel v San Jose, kde za něj získali hlavní cenu. Objev středoškoláků Martina a Curtise je tak jediným a velmi pravděpodobným vysvětlením světélkujících ran známých jako andělská záře.

Veškeré informace známé o původu světélkování ran shrnuje toto krátké video v angličtině.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.armyweb.cz, en.wikipedia.org