Roku 1902 došlo v Paříži k mimořádnému jevu. V noci z 29. na 30. prosince se zastavily všechny kyvadlové hodiny najednou, zatímco pružinové mechanismy nadále pracovaly, jako by se nic nestalo. Záhada se probírala všude a přesáhla i hranice Francie.

Nespočet kyvadlových hodin přestal najednou současně rytmicky tikat. Závada se týkala veřejných i soukromých hodin po celém městě a obyvatelé byli zmateni a ohromeni. Událost vzbudila značnou pozornost a vyvolala rozsáhlé spekulace a teorie, které se snažily nevysvětlitelné zastavení času objasnit. Celá událost byla trochu zmatená. Z ničeho nic se hlavní město Francie časově zastavilo a my stále neznáme vysvětlení. Vědecká záhada dodnes mate odborníky.

Jak vypadala vědecká zkoumání a hypotézy?

Navzdory důkladnému vyšetřování v té době i následnému výzkumu zůstává přesná příčina pařížského výpadku času neznámá.

Víme jen, že kromě zastavených hodin se v 1:05 v noci v domech Pařížanů rozhostilo ticho a ve stejnou chvíli se mnoha občanům, zejména starším, udělalo špatně – cítili slabost, točila se jim hlava a bylo jim nevolno.

Vědci a horologové předložili několik teorií, které se snaží záhadnou událost objasnit. Jedna z převládajících hypotéz předpokládá, že synchronní zastavení kyvadlových hodin mohlo být způsobeno seismickou aktivitou nebo silnými vibracemi, které rezonovaly napříč městem a narušily jemné mechanismy hodin.

Další vysvětlení naznačuje možné rušení způsobené nově instalovanými elektrickými tramvajemi v Paříži. Elektromagnetické pole generované tramvajovými systémy mohlo narušit mechanické fungování hodin a způsobit jejich synchronní zastavení. Žádný přesvědčivý důkaz však nepodporuje žádnou konkrétní hypotézu, takže záhada zůstává nevyřešená.

Ani fyzikové, matematikové a filozofové nedospěli ke společnému závěru – obviňovali v nejrůznějších teoriích exploze sluneční aktivity, magnetické anomálie nebo experimenty Nikoly Tesly. Něco se stalo s gravitací. Ale co?

Záhada trvá

Od pařížské poruchy času uplynulo více než sto let, přesto tato událost zůstává trvalou vědeckou záhadou. Navzdory technologickému pokroku a našemu chápání měření času se neobjevilo žádné definitivní vysvětlení, které by plně objasnilo současné zastavení kyvadlových hodin ve francouzském hlavním městě.

V okamžiku poruchy se dokonce zvláště chovalo i slavné Foucaultovo kyvadlo v budově pařížského Pantheonu, které nakreslilo neobvyklou trajektorii a pak opět pracovalo podle očekávání. Na zajímavé video o tomto kyvadle se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ukázalo se, že i obří mechanismus pocítil nějaký náraz. Bohužel to vědecký svět nepřiblížilo k pochopení situace. Porucha pařížských hodin pro nás i nyní, po 120 letech, zůstává nevyřešenou záhadou.

Záhada nám připomíná, že navzdory našemu pokroku v oblasti vědy a techniky stále existují jevy, které se vzpírají vysvětlení.

Zdroje: pictolic.com, podcastaddict.com, cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_kyvadlo