Kunhuta po manželově smrti uprchla na Opavsko, kde sídlil manželův nemanželský syn Mikuláš. Narodil se ze svazku Otakara II. s Anežkou z Künringu. Kunhuta se následně usídlila v Hradci nad Moravicí.

Záviš a Kunhuta

Právě v té době se v jejím životě objevil Záviš z Falkenštejna. Mocný šlechtic a předák jihočeských Vítkovců. Těch, jež se kdysi vzbouřili proti Přemyslovi a přešli na stranu Rudolfa Habsburského.

Záviš byl nejstarším synem Budivoje z Krumlova. Jako jediný z potomků se psal s přídomkem podle bavorského hradu. Místa, ze kterého pocházela jeho matka Perchta.

Z Kunhuty a Záviše se brzy stali milenci. Měli spolu syna, který se narodil roku 1281, dostal jméno Jan a říkalo se mu Ješek. Později vstoupil do řádu německých rytířů a stal se dokonce zemským řádovým komturem pro Čechy a Moravu.

Záviš byl v době, kdy poznal Kunhutu, stejně jako ona vdovcem.

Kunhuta se za Záviše na dvoře svého syna krále Václava velmi přimlouvala. Netrvalo proto dlouho a její milenec se na dvoře mladého panovníka skutečně objevil.

Po nějakém čase si Záviš mladého krále naklonil a dokonce se mu podařilo zlikvidovat vliv dosavadních zemských předáků. Do všech úřadů si dosadil své příbuzné a přátele. Stal se po králi prvním mužem království a navíc také otčímem krále, protože se za něj Kunhuta v roce 1285 provdala. To vše s požehnáním svého syna. Ovšem již v září téhož roku královna zemřela. Pravěpodobným důvodem její smrti byla tuberkulóza.

Největší milostný skandál středověku měl tragickou dohru

Kunhuta byla velmi krásnou ženou. Svou krásou byla proslulá. Byla však také ženou mimořádně pyšnou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V době svého milostného vzplanutí se Závišem byla ještě poměrně mladá. Bylo jí třiatřicet let a Závišovi asi devětadvacet. Vztah Kunhuty a Záviše byl na tehdejší dobu mimořádný a byl to ohromný skandál. Královny-vdovy totiž měly vést počestný život, nejlépe samy. Kunhuta to nedodržela a dokonce se vdala za "nižšího" šlechtice.

Záviš Kunhutě údajně slíbil, že jí bude věrný i posmrtně. Svůj slib ale nedodržel a záhy po Kunhutině smrti si vzal princeznu Alžbětu. Sestru uherského krále Ladislava IV. Žili na hradě Svojanov. Záviš si ho přivlastnil jako údajné dědictví po své choti Kunhutě. Křtu jejich syna se měl účastnit také král Václav II. V té době byl však již pod vlivem Závišových odpůrců. Právě ti ho přesvědčili, že Záviš chystá zradu a nakonec byl v roce 1290 sťat u Hluboké.

Záviš z Falkenštejna byl jistě výborný politický taktik. Kým však byl doopravdy, zda rytířem, milujícím manželem, nebo sobcem jdoucím si za svými vlastními cíli, s jistotou říci nelze.

Zdroje:

www.vlasta.cz

www.stoplusjednicka.cz

dvojka.rozhlas.cz