Vědecký tým na základě fragmentů kostí, zubů a lebek, které byly objevené po celém světě v průběhu minulého století, zrekonstruoval tváře našich předků. Výsledkem je nejen video, ale zejména pozoruhodná výstava nazvaná "Safari zum Urmenschen" ("Safari prvních lidí"), která nabízí poutavou cestu časem, počínaje Sahelanthropus tchadensis před sedmi miliony let a konče současným Homo sapiens.

Evoluce ve tvářích lidí

Každá z těchto rekonstrukcí obličeje umožňuje nahlédnout do života hominidů v příslušné epoše a odhaluje cenné informace o jejich životním prostředí, stravě a možných příčinách smrti. Výstava vyvolala vášnivé debaty kvůli složitosti klasifikace dávných druhů na základě omezených dostupných fosilních důkazů.

Podívejte se na jedinečné video zde:

Zdroj: Youtube

Máme jen jednoho společného předka?

Fosilie raných lidských druhů představovaly pro paleoantropology značnou výzvu při rozlišování různých poddruhů nebo jejich přiřazování k jedinému druhu. Bylo objeveno pouze několik tisíc pravěkých fosilií, což často vedlo k neúplným kosterním pozůstatkům.

Nedávné objevy, jako například lebka nalezená v turecké oblasti Dmansi, dokonce naznačují, že některé z dnešních raných druhů "Homo", jako Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster a Homo erectus, mohou být ve skutečnosti variantami jediného druhu.

Kdo byli Toumai nebo Lucy?

Navzdory těmto složitostem nabízejí rekonstruované tváře zajímavý pohled do minulosti. Toumai, exemplář sahelanthropus tchadensis, pochází z doby před 6,8 miliony let a má drobnou lebku s objemem mozku srovnatelným s moderními šimpanzi. Australopithecus afarensis, zastoupený "Lucy", žil před 3,9 až 2,9 miliony let a vykazuje objem mozku 380 až 430 cm3. Paní Ballová, patřící k druhu Australopithecus africanus, je stará přibližně 2,5 milionu let a může se pochlubit mozkovou kapacitou 485 cm3. Jedinečný tvar lebky tohoto druhu naznačuje zálibu v louskání ořechů a semen.

A ti druzí…

Rekonstrukce se týkají také druhů rodu Paranthropus, například Paranthropus aethiopicus a Paranthropus boisei, které vykazují silné čelisti pro louskání ořechů. Homo rudolfensis s lebkou o objemu 530 až 750 cm3 se vyznačuje plošším a širším obličejem a širšími špičáky. Dalším fascinujícím přírůstkem je "Turkana Boy", exemplář Homo ergaster z doby před 1,6 milionu let, nejkompletnější kostra raného člověka, jaká kdy byla objevena.

Pokud se posuneme dále v čase, poznáme i Homo heidelbergensise, přímého předka neandrtálců, který je reprezentován modelem "Miguelon". A konečně obličeje Homo neanderthalensis a Homo floresiensis (přezdívaného "hobit") umožňují nahlédnout do jejich jedinečných vlastností.

Tato výstava nám zprostředkuje vhled do pozoruhodné rozmanitosti raných lidských druhů, které kdysi obývaly Zemi. S každým novým objevem, který přispívá k našemu chápání evoluce člověka, paleoantropologové pokračují v přepisování spletitých větví našeho dávného rodokmenu, rozplétají záhady naší minulosti a zároveň kladou nové otázky o našich předcích. Chcete-li být svědky postupného posunu rysů obličeje v průběhu milionů let, animované video představuje tyto rekonstrukce a nechává nás žasnout nad cestou lidstva v čase:

Zdroj: Youtube

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, www.ancient-origins.net, 'humanorigins.si.edu