Nevysvětlitelný případ Mary J. Fancherové: 50 let nejedla a nespala, přesto žila

Tomáš Mrzena | 1. 9. 2019
Mary většinu života strávila v podivném polospánku.
Zdánlivě neškodné vystupování z kočáru se pro dívku změnilo v boj o život.
Maryin hrob dodnes vyhledávají lidé z celého světa.

Říkali jí brooklynská enigma a sjížděly se k ní zástupy lidí z celého světa.  Byl její život velký podvod, nebo zázrak?

Pokud člověk přestane jíst, za několik týdnů zemře. Mary J. Fancherová nejedla zhruba 50 let, přesto byla stále mezi živými. K tomu oplývala i dalšími neuvěřitelnými schopnostmi.

Děsivá nehoda

Mary pocházela z města Attleboro ve státě Massachusetts, kde se narodila 16. srpna 1848. Když jí byly dva roky, matka Elizabeth zemřela. Otec James se znovu oženil a dívenku poslal na výchovu k tetě Susan. Mary, které nikdo neřekl jinak než Mollie, studovala v New Yorku, a když jí bylo 17 let, měla se vdávat. Zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by se v jejím životě mělo dít něco záhadného. 8. června 1865 se vydala na nákup výbavy, vše ale skončilo velkým neštěstím. Když se vracela domů, při vystupování se jí sukně zachytila do zadního kola bryčky a kočí si toho nevšiml. Práskl bičem a nebohou dívku vláčel několik bloků, než ho zastavily vyděšené výkřiky kolemjdoucích.

Mary měla poraněnou páteř, polámaná žebra a pohmožděnou hlavu. Zpočátku jí nedávali šanci na přežití, ale dívka se osudu vzepřela. Byla však trvale upoutaná na lůžko a v dalších měsících se její stav dramaticky měnil.

Teta Susan o všem vedla deník, takže se dochovaly podrobné záznamy. 17. února 1866 přestala Mary vidět, o den později ztratila řeč a o další den později ztratila i sluch. Zároveň začala odmítat potravu. Cokoli do ní násilím vpravili, okamžitě vyzvracela. Hladověla několik týdnů, ovšem žila dál. Dokonce ani výrazně nezhubla. Z hlediska dalších událostí však šlo pouze o „rozcvičku".

Mentální fenomén

Dívka nepřijímala potravu po většinu života. Zároveň se u ní začaly objevovat zázračné schopnosti. V listopadu 1878 o ní napsal list New York Sun. V článku s titulkem Mrtvá, a stále naživu se mimo jiné psalo: „Leží třináct let téměř bez pohybu, studená k smrti a bez tepu, slepá, leč čte zapečetěné dopisy s dokonalou snadností, vidí a popisuje děje a osoby daleko vzdálené od jejího lůžka. Mentální fenomén, který by se mohl zdát neuvěřitelný, nebýt svědectví lékařů, duchovních, učitelů a důvěryhodných přátel. Po celé měsíce bez jídla a zároveň se zdá, že také nikdy nespí."

Kromě toho Mary dokázala vytvářet neuvěřitelně detailní výšivky nebo voskové sošky. Říkalo se o ní, že je vyživována přímo z božského zdroje, čímž lidé vysvětlovali i její nadpřirozené schopnosti.

Zemřela 3. února 1916, jen několik dnů poté, co oslavila „zlaté jubileum" 50 let na lůžku.