Ve čtvrti Zeitoun v egyptské Káhiře se během tří let, počínaje 2. dubnem 1968, odehrála pozoruhodná událost - hromadné mariánské zjevení, které vešlo ve známost jako Panna Maria Zeitounská nebo Panna Maria Světla.  Podívejte se na zdokumentované záběry:

Zdroj: Youtube

Zjevení se objevovalo opakovaně

K prvnímu zjevení došlo, když si dva muslimští mechanici autobusu všimli na střeše koptského kostela svaté Marie ženy v bílém oděvu. V domnění, že se pokouší o sebevraždu, zavolali pomoc. Když se shromáždil dav lidí, postava na střeše po několika minutách zmizela a zanechala přihlížející ohromené a zaujaté.

Po tomto prvním pozorování se zjevení stávala častějšími a objevovala se dvakrát až třikrát týdně po několik let, až do roku 1971. Mezi svědky byli lidé z různých náboženských prostředí, včetně muslimů i křesťanů. Zjevení viděli nejen místní obyvatelé, ale také jeptišky ze Společnosti Nejsvětějšího Srdce Páně a dokonce i vysoce postavení úředníci, například prezident Gamál Abdel Násir.

Výzkum zjevení potvrdil

Úkaz vzbudil širokou pozornost a byl podroben důkladnému zkoumání náboženskými, politickými a vědeckými autoritami. Koptská pravoslavná církev v Alexandrii pod vedením papeže Kyrilla VI. vytvořila výbor složený z kněží a biskupů, který měl události prozkoumat. Po pečlivém zkoumání církev oficiálně potvrdila pravost zjevení. Vatikán, ačkoli se přiklonil ke koptským autoritám, vyslal vyslance, který byl rovněž svědkem zjevení a podal zprávu papeži Pavlu VI.

Fotografie a svědectví nezávislých svědků, včetně novinových fotografů a egyptské televize, zjevení dále potvrdily. Egyptská vláda provedla vlastní vyšetřování a nenašla pro tento jev žádné přirozené vysvětlení. Samotný počet pozorovatelů, který se odhaduje na stovky tisíc, svědčí o rozšířenosti pozorování.

Zjevení s významem?

Navzdory skepsi a pokusům o alternativní vysvětlení, jako je masová hysterie nebo teorie tektonického napětí, zůstávají zjevení záhadnou a významnou událostí. Panna Maria byla viděna v různých podobách, buď jako celá postava, nebo jako poprsí, obklopené svatozáří zářícího světla. Svědci popisovali, že se zjevovala na střeše kostela, na kupolích, a dokonce se procházela a pohybovala. Zjevení často trvala celé hodiny a uchvacovala různorodé publikum.

Význam zjevení v Zeitounu přesahoval jejich vizuální působivost. Došlo k nim v období krize a politických nepokojů v Egyptě a přinesla naději a jednotu neklidnému národu. Absence konkrétního poselství, které by zjevení doprovázelo, nijak nezmenšila jejich dopad, neboť posloužila jako katalyzátor duchovního probuzení a vedla k četným obrácením a hlášeným uzdravením v okolí.

Fotografie a záběry pořízené během zjevení v Zeitounu dodnes vzbuzují úctu a zájem. Jsou svědectvím o hluboké a nevysvětlitelné události, která sjednotila lidi různých vyznání a původu a připomíná světu trvalou sílu víry a tajemství, která přesahují lidské chápání.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Zeitoun, guideposts.org