Snad s nejnebezpečnější nemocí se Marie Terezie i její rodina setkala při epidemii černých neštovic.

Černé neštovice hubily národ...

Ty se v 18. století rozšířily natolik, že jimi onemocněla většinová část populace. „Větší část nakažených zemřela. Kdo to přežil, tak pak byl na celý život poznamenán jizvičkami v obličeji,“ připomněl Petr Svobodný z Univerzity Karlovy. Přenos mezi lidmi urychloval fakt, že zdrojem nákazy byl jakýkoli nemocný člověk. Neštovice se mohly přenášet i vzduchem či inhalací kontaminovaného prachu. Mrtvých mohlo být až 17 tisíc lidí ročně, přičemž v uplynulém století zabilo toto onemocnění 300 milionů lidí. (Zdroj: cesky.radio.cz)

Neštovice v rodině Marie Terezie

Na tuto zákeřnou nemoc zemřelo několik Mariiných dětí. I ona sama nemocí prošla, ale přežila. Těžký průběh nemoci jí už navždy připomínaly známé jizvičky. Měla štěstí, protože její stav před vyléčením byl natolik vážný, že přijala poslední pomazání.

Poté, co ji zemřela snacha, manželka Josefa II. se zatvrdila a nechala očkovat své dvě nejmladší děti. Už v té době totiž existovala vakcína - tekutina vyrobená z boláků pravých neštovic. Metoda se jmenovala variolizace. Obě děti pak skutečně neštovice nedostaly, zjevně u nich teda látka účinkovala. Neštovice, smrtící nemoc se však podařilo vymýtit až v roce 1980, tedy 200 let po panovničině smrti.

Následky

Po prodělání černých neštovic se zdraví Marie Terezie zhoršovalo. O 13 let později začala mít dýchací potíže, které doprovázel silný kašel. Kromě toho jí byl diagnostikován vysoký krevní tlak a nemoc, která se vyznačuje chorobným shromažďováním vzduchu v tkáních. Po smrti svého milovaného manžela se navíc utápěla v depresích: Jeho smrt jí nevídaně zasáhla.

Marie Terezie porodila svému muži 16 dětí a i přes jeho zálety jej vždy brala zpět. Když milovaného muže ztratila, její stav se zhoršoval nejen psychicky. Byla i více náchylná k nemocem: Zádumčivé psychické stavy řešila sladkým a tučným jídlem, kvůli kterému trpěla obezitou. K ní přispívala i časta těhotenství a vysilující pracovní tempo. (Zdroj: knihovna.lf2.cuni.cz a www.inadhled.cz)

Překvapivý posmrtný objev

Panovnice zemřela 29. listopadu 1780. Začátkem měsíce se totiž nachladila na lovu bažantů. Nikdo nečekal, že královna nachlazení opravdu podlehne. Silný záchvat kašle společně s velkou dýchavičností se po čase přeměnil na zápal plic, který jí byl osudný.

Následná pitva ukázala velmi zajímavou skutečnost, která k smrti vládkyně mohla přispět. Marii Terezii nefungovala jedna plíce.

Dožila se pouhých 63 let a zemřela přímo v náruči svého syna, Josefa II. Zajímavé je, že zemřela ve stejný den jako její předchůdce Karel IV. Lucemburský. Po celém Rakousku se v den jejího pohřbu konaly bohoslužby. Čest ji vzdal i její celoživotní úhlavní nepřítel Fridrich II.

Pochována je ve Vídni v rodinné kapucínské kryptě. (Zdroj: www.extra.cz a www.ceskedukaty.cz)