Kameny kontroverzní zdi se skládají z ignimbritu. Jedná se o druh horniny, která vzniká při tuhnutí pyroklastické pemzy po sopečném výbuchu. Stavba přitom vykazuje znaky promyšlené konstrukce a je tvořena úhlednými řadami na sebe naskládaných bloků. Přesné spoje a povrchy se zdají být vytesané. A právě proto se objevilo tvrzení, že zeď vytvořil člověk. Kdyby se tento předpoklad potvrdil, byly by přepsány dějiny Nového Zélandu.

Na video o zdi Kaimanawa se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak je zeď stará?

Dodnes se vědci přou o to, jak je stěna stará. Vše totiž nasvědčuje o tom, že je starší než maorská civilizace, která je považována za první v této oblasti. Podle Brailsforda stavba dokazuje tvrzení Waitahů z Jižního ostrova, že jejich lidé dosáhli Nového Zélandu dříve než Maorové. Brailsford a jeho kolega David Childress prohlašují, že zeď pochází z doby před maorskou kolonizací Nového Zélandu, tedy asi před 1200 lety.

Kdo tedy zeď Kaimanawa postavil? Oba muži věnovali studiu zdi velkou část svého života.

Brailsford je lektorem historie a David Hatcher Childress je autorem knih o ztracených civilizacích po celém světě. Oba se shodli na tom, že stěna připomíná megalitické stavby nalezené v Tichomoří a Jižní Americe.

Maorové, Polynésané a první obyvatelé

I když dosud neexistují žádné oficiální důkazy o dřívější civilizaci, existuje řada nepodložených tvrzení o nalezištích a artefaktech, které pochází z doby předmaorské. Protože jsou tyto ostrovy velmi odlehlé, byl Nový Zéland jedním z posledních míst, která lidé kolonizovali. Celá teorie o předmaorské civilizaci na Novém Zélandu je v rozporu se současnými poznatky o prvním osídlení ostrovů. První vlna Maorů měla do oblasti dorazit někdy mezi lety 1250 a 1300 z východní Polynésie, a pak následovaly další vlny Maorů. Nejstarší oficiální archeologické naleziště se pak nachází v baru Wairao na Jižním ostrově, kde bylo nalezeno asi 2000 artefaktů a 44 lidských koster, přičemž některé jsou prokazatelně kostrami lidí z Východní Polynésie.

I ústní tradice Maorů uvádí, že jejich nejstaršími předky byli Waitahové, jež potom Polynésané asimilovali. Potomci Waitahů dodnes žijí na Jižním ostrově.

Odkud se stěna vzala?

Ohledně vzniku stěny existují tři hlavní teorie.

První teorie navrhuje, že zeď byla postavena před 2000 lety nebo dříve předchozí civilizací, kdy prvními osadníky mohli být evropští Keltové, Asiaté světlé pleti nebo předmaorská skupina Polynésanů, možná Waitahové.

Druhá teorie tvrdí, že kameny nejsou ničím jiným než obyčejnými ruinami a nemají žádný význam.

Třetí teorie pak navrhuje, že žhavá pemza z pyroklastické erupce vyhřezla asi před 330 000 lety. Během procesu chladnutí ignimbritu pak vznikly pukliny a bloky, které jsou pro tuto oblast zcela běžné a ve skutečnosti nejsou megalitickými lidskými výtvory.

Které teorie je nejpravděpodobnější, se vědci stále snaží dokázat, mnohdy i velmi bizarním způsobem. Například na krysách, které se na ostrov dostaly díky mořeplavcům. Polynésané, kteří přišli z této oblasti východní Polynésie osídlit Nový Zéland, přivezli krysy s sebou, což by dokazovalo, že pokud na Novém Zélandu byly krysy před 2000 lety, museli si tam lidé najít cestu již dříve.

Politické hrátky kolem zdi

Zeď sama je noční můrou pro novozélandskou vládu i místní maorské kmeny, jejichž status coby původních obyvatel je kvůli ní ohrožen. A s ním i nároky vůči Koruně. Poté, co Brailsford vydal oznámení, že zeď dokazuje existenci předmaorské megalitické kultury, Maoři zakázali na toto místo vstup, takže byly zastaveny i všechny výzkumy.

Přičemž již dříve se oficiálnímu najatému geologovi, doktorovi Peteru Woodovi podařilo přijít s výzkumem, který označil stáří zdi kolem 330 000 let!

Je-li tedy zeď postavena lidmi, nebo ne, co dokazují spáry na ní, anebo zda zde skutečně byla předmaorská civilizace, stále nevíme. Bohužel finanční a politické otázky kolem zdi Kaimanawa zamlžily vše, co bylo dodnes zjištěno. Mnohým pozorovatelům se však stále zdá, že bloky ve stěně jsou příliš dokonalé na to, aby je vytvořila příroda.

Zdroje:

archaeology-world.com

owlcation.com