Nikdo by si ji asi nevšiml, kdyby na ni v roce 1966 neupozornil alternativní historik Barry Brailsford. Ten začal tvrdit, že objekt nedaleko jezera Taupo není přírodního původu, ale vytvořila ho neznámá civilizace, která předchází maorskou kolonizaci Nového Zélandu asi o 1200 let.

Kamenné bloky jsou tvořené z ignimbritu, horniny vzniklé ukládáním kyselého pyroklastického minerálu. Vypadají, jako by byly uměle vyřezány a naskládány na sebe. 

Osídlení Nového Zélandu 

Hypotéza předmaorské civilizace na Novém Zélandu je v rozporu se současným chápáním jeho osídlení. Archeologické vykopávky potvrdily, že první vlna Maorů dorazila na ostrov z východní Polynésie někdy mezi lety 1250 a 1300 našeho letopočtu. O nějaké dřívější kultuře zatím neexistují žádné důkazy.

Historii „zelené země” by ale mohl přepsat objev kostí krysy, které jsou podle uhlíkového datování staré asi 2000 let. Tito savci se ale na ostrov dostaly až díky námořníkům. DNA tvora je navíc podobná genomu krys obývající Společenské a Cookovy ostrovy. Odborníci tedy předpokládají, že Polynésané, kteří přišli z této oblasti, osídlili Nový Zéland společně s hlodavci. Nicméně, i zde řada vědců výsledky testů zpochybňuje.

Zeď Kaimanawa

I když se to může zdát jako banalita, pokud by se potvrdilo, že Nový Zéland byl obydlen předmaorskou civilizací, mělo by to dalekosáhlé politické, sociální a ekonomické důsledky. V roce 1840 totiž Britská koruna a náčelníci podepsali dohodu, jež nastiňovala budoucí společenské vztahy mezi oběma stranami. Angličané je však nedodrželi. Maorové tak v roce 1975 svolali soud, který rozhodl o vyrovnání. To mělo různé podoby. Obyvatelé mohli získat pozemky, práva nebo peníze. Ale! Základ smlouvy a jakékoli nároky vycházejí z předpokladu, že Maorové mají na půdu domorodé nároky.

Novozélandské ministerstvo ochrany přírody proto najala geologa Dr. Petera Wooda z Institutu geotermálních a jaderných věd ve Wairakei, aby tajemství zdi odhalil. Vědec dospěl k závěru, že skalní útvar je starý 330 tisíc let a popraskal díky erozi, gravitaci, zemětřesení a kořenům rostlin. „Zdánlivá pravidelnost je pouze optickým klamem. Bloky nejsou dokonalé kvádry,” konstatoval.

Zdroj: Youtube

Barry Brailsford se ale nevzdal. Od doby svého objevu stále prohlašuje, že zeď byla vytvořena uměle kmenem „Nation of Waitaha”. Podle něj vznikl před 60 000 lety v Tarimské pánvi v dnešním Tibetu. Jeho členové měli světlou pleť, rudé vlasy a zelené oči. 

Zdroj:

www.onespiritalliance.net, www.historicmysteries.com