Mají mít členy v mnoha klíčových společenských odvětvích, jako jsou média nebo politika. Podle konspiračních teorií mohou mít zednáři prsty ve falešném přistání na Měsíci či v atentátu na dvojčata, který se stal 11. září. Podle konspiračních teorií provádějí tajné krvavé rituály a div neovládají celý svět. Samozřejmě se jedná jen o teorie. Ale zednáři jsou opravdu rozšířeni ppo elém světě.

Vznik zednářů se datuje do 14. století. Původně to byla opravdu, jak název vypovídá, skupina řemeslníků, kteří se podíleli na stavbách katedrál. Jedním z jejich nejznámějších počinů je třeba katedrála Notre Dame v Paříži.

Krom toho jsou zednáři spojováni i s ostatními známými řády. V době svého vzniku se mohli inspirovat snad ještě známějším řádem templářů. Jiné teorie tvrdí, že zednáři jsou vlastně ilumináti.

Vzhledem k tomu, že se početná skupina nacházela a nachází všude po světě, rozdělili se na tzv. lóže. První větší mezník v dějinách zednářů nastal 24. června roku 1717, kdy vznikla spojením čtyř malých lóží první velkolóže. První skutečně prokázaná lóže však byla zaznamenána až v roce 1741ca jmenovala se U tří korunovaných hvězd. (Zdroj:eurozpravy.cz)

Stoupenci zednářů se nacházejí i u nás v Česku. Členů by mělo být kolem 500 a vyskytovat by se zde mělo přes 28 lóží a jedna velkolóže. V minulosti prý byli členy např. Edvard Beneš, Jan Masaryk nebo Jan Neruda.

"Výhradně německo-jazyčné zednářské lóže působily na severu Čech od 18. do poloviny 19. století, a pak v období první republiky. Po Mnichovu byli zednáři v celých Sudetech pronásledováni, po válce byli přeživší bratři vystěhováni a lóže tak již nemohly obnovit svoji činnost," uvádí k historii zednářů v Ústeckém regionu bývalý veliký tajemník lóže v České republice Vojtěch Ort. (Zdroj:www.echo24.cz)

Celkově je na světě neuvěřitelných 6 milionů zednářů, největší část ve Spojených státech. Mezi světové představitele patřil třeba George Washington, Benjamin Franklin, ale také nechvalně proslulý Andreas Breivik. Patřilo mezi ně taky osm lidí, kteří podepsali Deklaraci nezávislosti, či tvůrce Sochy svobody v USA, Frederic Bartholdi. (Zdroj: ifenomen.cz )

Skrývají zednáři opravdu nějaká tajemství? Pocit mohou navozovat jejich prsteny s emblémem zednářů označující jejich příslušnost ke skupině. Mají také stanovený zvláštní pozdrav, aby se členové poznali. Ve skutečnosti však žádná „tajemství řádu“ neexistují. Členové mohou veřejně prohlašovat, že k zednářům patří.

Do řádu může vstoupit každý, kdo o to požádá. Vyžaduje se jen mravní bezúhonnost, jakási otevřenost mysli a víra v nějaký vyšší princip - v bytost, která se označuje jako „velký architekt vesmíru“. Zajímavostí je, že se nemusí jednat přímo o křesťanského Boha (to jen v USA), zednářem se můžete stát i jako ateista. Zároveň se v řádu nacházejí lidé různého vyznání, kteří nevěří v náboženství, ale přímo ve vyšší sílu. (Zdroj:www.menstyle.cz )

Členové by se pak měli ovlivňovat k pozitivnímu osobnímu rozvoji. Svůj duchovní posun by měli umět převést do činů a měli by prakticky pomáhat světu - například skrze charitu. Měli by též pěstovat bratrskou lásku a přátelství a podle jejich morálního kodexu by neměli lhát, brát úplatky atd. Také by neměli vyzradit jména dalších zednářů. (Zdroj:veda.instory.cz)

Zdá se, že hlavní důvod stvoření zednářů nebyla touha po moci a bohatství, ale to, aby se členové vymanili z dozoru církve. Zajímavostí je, že možná díky tomu označil Papež Lev XIII řád za „království Satana“. V některých oblastech světa bylo toto "odklonění" pojímáno lépe, jinde hůře, proto začali být příslušníci řádu někde terčem pomluv a ostatní se na ně dívali skrz prsty.