Picassova Žehlící žena

Celá řada umělců skutečně malovala přes již použitá plátna. Někdy svá, jindy vypůjčená. Tak se mohlo stát, že jeden slavný umělec maloval přes plátno jiného známého umělce. 

Důvodem byla úspora. Umělci tak využívali plátna opakovaně. Malý detail, který slavnější autoři uměleckých děl často zamlčovali. Příkladem takového umělce je i Pablo Picasso, slavný španělský malíř a sochař. 

Jak se ukázalo, právě Picasso namaloval jeden ze slavných obrazů, Žehlící ženu, na plátno, které již bylo použité. Skutečnost vyšla najevo v 80. letech 20. století. V okamžiku, kdy se slavné Picassovo dílo objevilo. 

Jak se ukázalo, v obraze Žehlící ženy nejde jen o vyobrazení pařížské pradleny. Portrét datovaný do roku 1904 totiž pod touto malbou ukrývá zjevný portrét muže. 

Tento fakt doložila studie malby, kterou vědci provedli na konci 80. let. Tehdy však techniky, které by byly schopné Picassovo dílo dále zkoumat, nebyly k dispozici. A tak zůstalo u zjištění, že pod slavnou Žehlící ženou je ukryté další dílo. 

Tajemství slavného portrétu

To, co se pod žehlící ženou skutečně nacházelo, pomohla rozluštit až současná technologie. Nové možnosti zobrazování dovolily badatelům nahlédnout pod povrch slavného Picassova díla. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci dílo zrentgenovali a doslova užasli. Díky pořízení rentgenových snímků využívajících infračervené záření mohli detailněji prozkoumat, co se pod slavným plátnem skrývá. 

Nové snímky pořídil John K. Delaney, vedoucí vědecký pracovník pro zobrazování v Národní galerii umění ve Washingtonu. Vznikly na žádost Guggenheimova muzea, kde se Žehlící žena v současné době nachází. 

Delaney při své práci využil hyperspektrální a multispektrální infračervené kamery. Díky nim odhalil detaily podkladového díla, které dlouhou dobu zůstávaly skryté. Výsledek byl překvapivý. Pod slavným Picassovým dílem je autoportrét muže. 

Nejde však o Picassa. Muž na plátně má knír, který slavný malíř nikdy nenosil. Snímky odhalily celou řadu detailů, od tvaru očí po barvu vlasů. Oproti studii z 80. let jde o velký posun kupředu. Stále se však neví, kdo je oním mužem, který se po dlouhé roky skrýval pod Žehlící ženou. 

Zdroje: www.guggenheim.org, www.nytimes.com, houston.culturemap.com