Podle dvou důvěryhodných historických pramenů se "zelené děti" ve Woolpitu objevily v době žní; do vesnice je dovedli sekáči, kteří je našli u vlčí jeskyně. Děvčeti bylo asi deset let, chlapci o něco méně. Podivná dvojice neuměla anglicky a odmítala jídlo. Jediné, co děti ochotně pozřely, byly fazolové lusky.

Nazelenalá barva kůže vesničany zase až tak nepřekvapila. Ve středověku lidé věřili v rozličné bytosti a usoudili, že děti přišly ze světa víl. Chlapec bohužel po nějaké době zemřel, ale dívka postupem času začala jíst normální stravu, naučila se řeč a její pleť ztratila zelený nádech. V dospělosti se dokonce provdala za místního muže a žila poměrně běžný život.

Země, kde nesvítilo slunce

Záhadou však zůstává, odkud se svým bratrem do Woolpitu zabloudila. Podle dobových svědectví svou domovinu nazývala "zemí Svatého Martina", kde nikdy nesvítilo slunce a světlo připomínalo spíš mlhavý soumrak. Děti prý pásly otcovo stádo, když najednou uslyšely zvony. Zvonění bylo tak hlasité, že málem přišly o rozum. A najednou se ocitly na polích u Woolpitu, kde právě vesničané sklízeli obilí. Podle jiné verze je zvuk zvonů zavedl do jeskyně, jež ústila v místech, kde je ženci objevili.

Podivné dívčino vyprávění přivedlo záhadology na myšlenku, že děti pocházely z cizí planety. Na Zemi je však nedopravil létající talíř, ale jakási spontánní teleportace.

Vědci se samozřejmě pokoušejí najít nějaké racionálnější vysvětlení. Historik Paul Harris v roce 1998 rozvinul teorii, že děti mohly být potomky vlámských přistěhovalců, kteří se v té době usadili v nedaleké vesnici Fornham St. Martin. Vysvětlilo by to, proč hovořily jiným jazykem. Proti této hypotéze však hovoří fakt, že obyvatelům Woolpitu nebyla vlámština neznámá. Jazyk sice přímo neovládali, ale dokázali by ho rozeznat.

Otráveny arsenikem?

Podle jiné teorie byly děti osiřelými dědici bohatých rodičů a do neznámých končin je zavedl strýc, který se jich chtěl zbavit, aby mohl dědictví shrábnout sám. Je však zvláštní, že by se dívka ve své výpovědi o poručníkovi nezmínila. Hovořila přeci o otcově stádu.

Nazelenalá barva pleti mohla být podle odborníků způsobena buď otravou arsenikem nebo silnou podvýživou. Této hypotéze nahrává fakt, že se dívčina pleť po určité době upravila. Opět ale zůstává nevysvětleno její tvrzení, že zelenou kůži měli v zemi Svatého Martina všichni obyvatelé. Jde zkrátka o záhadu, kterou se dodnes nepodařilo rozluštit.


Zdroje: https://www.historic-uk.com/, https://historyofyesterday.com/, https://www.mentalfloss.com/