Během nich stál v pozoru. Jakmile se pohnul, hroty začaly propichovat kůži. Nedostatek kyslíku a spánková deprivace však způsobily své. Muž začal na trčící špičky doslova padat. Postupně pronikaly hlouběji a hlouběji.

Tomuto typu železné panny se říkalo kabát a byl rozšířenější než druhý model, v němž hroty pronikaly do těla již při uzavírání nástroje. Byly umístěny tak, aby nezasáhly životně důležité orgány, ale způsobily bolestivé vykrvácení.

Železná panna

První železnou pannu si podle historika Polybia nechal postavit král Nabis ze Sparty. Měla podobu sochy s bodci. Kdo neplatil daně, musel ji obejmout. Svatý Augustin zase popsal smutný osud římského generála Marka Atilia Regula, kterého Kartáginci zavřeli do bedny pobité hřebíky. Když vězeň usnul, nabodl se. Po několika dnech zemřel vyčerpáním.

Krutý mučící nástroj měla používat také uherská hraběnka Alžběta Báthoryová nebo kat v Norimberku, jež do něj měl v roce 1515 zavřít padělatele mincí. Ten po dvou dnech vykrvácel. Jeho příběh byl popsán v 18. století německým historikem Johannem Philippem Siebenkeesem.

Z „doby temna" ale neexistují žádné písemné prameny o tom, že by se tato mučící pomůcka využívala. Také v norimberských smolných knihách zmínka o smrti padělatele zcela chybí. Novodobí odborníci tedy předpokládají, že si osvícenec Siebenkees historku vymyslel. Pomocí ní chtěl ilustrovat krutost středověku.

Populární propichování

Tuto teorii potvrzuje fakt, že ani archeologové podobný mučící nástroj zatím nenašli. První byl vyroben až v roce 1793 jako padělek vydávaný za originál. Největší popularitu si železná panna získala v roce 1893, kdy se objevila na světové výstavě v Clevelandu. Odtud vyrazila na turné po celé Americe.

Zdroj: Youtube

Železná panna tak byla ke kruté tortuře pravděpodobně používána až v novověku. V roce 2003 byla nalezena v areálu iráckého národního olympijského výboru v Bagdádu. Asi 20 metrů od administrativní budovy leželo zařízení přes dva metry vysoké a asi metr široké s dlouhými hroty směřujícími dovnitř. Využívat ho měl syn Saddáma Husajna Uday, který proslul tím, že nechával mučit sportovce, jež nepodali očekávaný výkon.

Zdroj:

www.historicmysteries.com, www.content.time.com, www.ancient-origins.net