Železná panna: Tento středověký mučicí nástroj se používal ještě v roce 2003!

Železnou pannu středověk zřejmě vůbec neznal.

Železnou pannu středověk zřejmě vůbec neznal.

Foto: Profimedia.CZ

Železná panna nesmí chybět v žádném větším muzeu středověkých mučicích nástrojů. Skříň ve tvaru člověka, jejíž vnitřní stěny jsou posety ostrými hroty, vyvolává v návštěvnících nevýslovnou hrůzu a utvrzuje ho v přesvědčení, že středověk musel být opravdu strašlivým obdobím. Skutečnost je přitom taková, že se nám žádná železná panna ze středověku nedochovala.

Zařízení podobné železné panně bylo poprvé popsáno ve starověku. Na vlastní kůži ho prý okusil římský generál Marcus Atilius Regulus, který padl do zajetí během bojů v Kartágu. Nepřátelé ho zavřeli do jakési bedny vyložené hřebíky. Jeho tělo se jich ale přímo nedotýkalo, generál se měl na ně nabodnout až ve chvíli, kdy usnul. Spekuluje se tedy, že příčinou jeho smrti byla nakonec spánková deprivace a nikoli vykrvácení.

Historická mystifikace

Středověk oproti tomu nebyl v mučení a popravách až tak vynalézavý, jak se z muzeí tortury může zdát. Znal skřipec, pálení horkým železem, lámání v kole i usekávání končetin, ale železnou pannu ve velkém nevyráběl. Abychom řekli pravdu, v pramenech o ní nenacházíme žádnou zmínku, takže je téměř jisté, že během středověku žádná vůbec neexistovala.

Teprve v 18. století německý historik Johann Philipp Siebenkees vzbudil ohlas tvrzením, že v roce 1515 byl v Norimberku do železné panny zavřen jistý padělatel mincí. Hroty ale byly příliš krátké na to, aby mu přivodily rychlou smrt; místo toho odsouzenec krvácel dva dny, než konečně skonal.

Norimberská železná pannaNorimberská železná pannaZdroj: Profimedia.CZ

Vyprávění oblétlo Evropu a bylo přijato s takovým nadšením, že v mnohých městech vznikly repliky popsaného mučicího nástroje, ačkoli jejich údajnou předlohu nikdy nikdo neviděl. Tyto artefakty se pak staly součástí výstav dokazujících krutost středověku.

Protože se v norimberských smolných knihách nenašly žádné záznamy, které by Siebenkeesovo tvrzení podpořily, historikové jsou přesvědčeni, že si vzdělanec historku vymyslel, aby dokázal, jak je moderní doba oproti starým časům úžasná.

Vikingský středověký válečník

Naše představy o středověku jsou zkreslené: Jak skutečně byl krvavý a násilný?

Horší než středověk?

S moderní dobou to ovšem není tak jednoznačné, jak se Siebenkees domníval. Jediné použité zařízení fungující na principu železné panny, které se kdy našlo, totiž nepochází ze středověku, nýbrž z konce 20. století. Objevili ho američtí vojáci, když v roce 2003 prohledávali areál Iráckého Národního Olympijského výboru. Této instituci před svržením vlády diktátora Saddáma Husajna šéfoval Husajnův syn Udaj, o němž bylo známo, že krutě trestá vrcholové sportovce, kteří na mezinárodních soutěžích nepodali požadované výkony. Předpokládá se proto, že tito nešťastníci byli mučeni i v nalezené železné panně.

Hrůzné mučicí předměty z Udajovy sbírky představuje následující video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.livescience.com, content.time.com, www.wearethemighty.com