earthsky.org,  gizmodo.com,  www.meteorite-times.com

Socha dostala název Železný muž (Iron Man). Jedná se o desetikilogramovou sošku velkou jen přes 20 cm, nalezenou nejprve v Tibetu. Pravděpodobně představuje Vaisravanu, buddhistického krále severu, a může pocházet z kultury Bon z jedenáctého století. Socha je i přes svou malou velikost velmi a překvapivě těžká. Znázorňuje muže v brnění v sedící pozici, který má na středu těla na hrudi hákový kříž ve směru hodinových ručiček.

Hákový kříž je v buddhismu považován za symbol štěstí. Symbol hákového kříže pochází ze starověké Indie i klasické antiky, i když pro nás je tento symbol spíše spojován s nacisty. Ve skutečnosti je svastika spojována nejen se štěstím, ale i šakti, což je posvátný symbol příznivého vývoje, který prý představuje ženský princip božské energie. Symbol byl známý v egyptské, řecké, perské, keltské, a dokonce i indiánské kultuře, samozřejmě kromě hinduismu a buddhismu.

Na tajemnou sochu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nejvzácnější typ meteoru - ataxit

Socha byla majetkem soukromé sbírky v Mnichově až do roku 2007. Poté byla zpřístupněna ke studiu, aby se zjistilo, že je vyrobena z nepozemského materiálu. Nakonec byl identifikován jako neuvěřitelně vzácná forma železa bohatá na nikl. Tento materiál se vyskytuje v padajících hvězdách. Jedná se o meteorit ataxit.

Meteority byly v několika kulturách od pradávna považovány za boží posly. Z jejích úlomků se vyráběly například nože a šperky. Přesto ale nikdo nedokázal přesně určit, odkud se tyto předměty vzaly.

„Ataxit je bohatý na nikl a na kobalt. Méně než 0,1 % všech meteoritů a méně než 1 % železných meteoritů jsou ataxity... Je to nejvzácnější typ meteoritu, který můžete najít," řekl Elmar Buchner z Planetologického ústavu na Stuttgartské univerzitě, který sochu pět let studoval.

Hákový kříž coby nadčasový symbol

Nabízí se možnost, že socha byla vytesána z meteoritu Chinga, který spadl poblíž hranic Sibiře a Mongolska přibližně před 15 000 lety. Meteorit Chinga byl oficiálně objeven v roce 1913 hledači zlata, ale socha je zřejmě mnohem starší. Její stáři nelze určit žádnou metodou. Meteorit Chinga je jedním z pouhých 113 železných meteoritů nalezených na Zemi. Navíc je extrémně tvrdý, proto i proces vyřezávání do „kamene“ byl velmi náročný.

Možná i tento zvláštní původ sochy jí dodal i jakousi zvláštní auru. Socha byla dříve zřejmě téměř celá pozlacená, a navíc má za sebou velmi pohnutou historii. Do Německa byla vrácena krátce před druhou světovou válkou nacisty podporovanou expedicí do Tibetu, jíž v roce 1938 podpořil Heinrich Himmler.

Cílem expedice bylo odhalit tajný původ celé árijské rasy. A možná i proto, že socha na sobě měla již výše zmíněný hákový kříž, cítili se členové SS oprávněni sochu sebrat. Neměli totiž ani ponětí o symbolu hákového kříže mimo ideje nacismu.

Pokud je socha skutečně vyrobena z tohoto meteoritu, pak je Železný muž třetím největším známým úlomkem meteoritu. Ve skutečnosti ale podrobnosti, stejně jako doba vzniku sochy, zůstávají v současné době v rovině spekulací.

Faktem je, že pád meteoritu byl od prehistorických dob interpretován mnoha kulturami jako božské poselství. Meteority jsou brány jako nebeská tělesa, jejichž jedinečnost si dávné kultury uvědomovaly.