Budeme zčásti lidé a zčásti stroje.
Budeme mít nadlidské geny.
Všichni budeme vypadat stejně.
Budeme mít superrychlé počítače.
Budeme mít budovy, které půjdou na povel sestavit a rozebrat.
Budeme žít někde mimo Zemi.
Můžeme porazit smrt.

To jsou jen některé z možností, kudy se bude lidstvo ubírat v poměrně blízké budoucnosti. Vlastně touto cestou již kráčíme.

Video, ze kterého nás mrazí

Na základě vědeckých prognóz se toto zkoumání zabývá potenciálními problémy, které by mohly téměř znemožnit život, a tím, jak může vývoj lidstva vyústit v neznámé podoby. Přestože předpovídat přesný stav Země za 1000 let je cvičením v představivosti, vědci a výzkumníci nabízejí cenné poznatky o možných změnách životního prostředí, které by mohly zásadně ovlivnit život, jak ho známe. I Stephen Hawking v jednom ze svých projevů řekl, že lidstvo může přežít už jen 1000 let.

Na zajímavou demonstraci se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Přežití bude stále větší výzvou

Jaké jsou předpokládané výzvy a proměny lidstva, které nás mohou čekat ve vzdálené budoucnosti? Očekává se, že v příštím tisíciletí dojde v důsledku probíhajících změn životního prostředí k drastickým změnám zemského klimatu. Zvyšující se teploty, tání polárních ledovců a nepředvídatelné výkyvy počasí jsou jen některé z naléhavých problémů, které mohou způsobit, že se naše planeta bude výrazně lišit od současnosti. Důsledky těchto změn by mohly různým formám života včetně člověka stále více ztěžovat přežití.

Milionáři ale již nyní investují své peníze do výzkumu, aby si zajistili nesmrtelnost, zpomalili nebo zcela zastavili stárnutí. Léky na každou složku, která způsobuje stárnutí tkání, pravděpodobně jednou znát budeme, protože již nyní existují nástroje pro úpravu genů.

Evoluce změní i náš vzhled

V budoucím scénáři by lidé mohli projít fyzickou proměnou, aby se přizpůsobili drsnějším podmínkám. Ačkoli konkrétní údaje zůstávají v rovině spekulací, předpokládá se, že evoluce by mohla vést ke změnám naší fyziologie, jako jsou změny pigmentace kůže, adaptace na extrémní teploty a modifikace tělesných struktur, které by zlepšily přežití v náročných podmínkách.

Tyto změny by mohly potenciálně vést ke vzniku populace, která by se výrazně lišila od současného člověka. Navíc si možná rodiče budou moci sami říci, jak by mělo jejich dítě vypadat.

Předpovídání přesné povahy těchto proměn je však velmi spekulativní a je předmětem vědecké diskuse. Evoluční procesy probíhají v delším časovém období, takže je obtížné přesně určit vlastnosti, které by se u člověka objevily za 1000 let.

Cesta na Mars a stále více technologických vymožeností

Svět budoucnosti bude utvářet také společenský, technologický a kulturní pokrok. Po 1000 letech možná lidé přežijí jen díky osadám ve vesmíru. Společnost SpaceX chce umožnit lidem stát se vesmírnou civilizací.

Díky rychlému tempu technologických inovací by budoucí generace mohly mít přístup k technologiím, které revolučním způsobem změní různé aspekty života, včetně komunikace, zdravotní péče, dopravy a hospodaření se zdroji. Po 1000 letech budou nanotechnologie schopné eliminovat škody na životním prostředí, čistit vodu a vzduch a využívat sluneční energii.

Tyto pokroky by mohly potenciálně změnit podobu lidské společnosti a způsob, jakým komunikujeme s naším životním prostředím. K diskuzím o budoucnosti je nezbytné přistupovat se smíšeným vědeckým porozuměním, nápaditým zkoumáním a vědomím nejistot, které jsou s dlouhodobými předpověďmi spojené.

Zdroje: pictolic.com, www.businessinsider.com