Doktor James O'Donoghue z Japonské vesmírné agentury (JAXA) vytvořil nádhernou 4K animaci, která vychází z animace NASA z roku 2008. Ta se zaměřila na povrchovou vodu stékající do pomyslné zátkové díry, a i když byla animace na svou dobu skvělá, v porovnání s moderními technologiemi neobstojí.

Na nádherné video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Animace odhaluje skryté momenty historie

A právě pro její zlepšení se rozhodl doktor O'Donoghue, který původní animaci zlepšil a v kombinaci novějších dat se mu podařilo vytvořit animaci, která má 35krát více pixelů. A to není vše. Přidal i jasnější čísla ukazující změny vodní hladiny a změnil časování, aby si lidé mohli celou animaci pečlivě prohlédnout. Jeho výsledné dílo ukazuje, jak jsou oddělené ostrovy dobře propojeny se svými kontinenty, a také dramatickou krajinu středooceánských hřbetů.

Doktor O'Donoghue není v této disciplině žádným nováčkem a na svém YouTube kanálu ukazuje hromadu fantastických animací, včetně aspektů planet Jupiter a Saturn. Zemská animace je však přinejmenším stejně zajímavá, takže její výsledky překvapily i samotného tvůrce:

"Nejvíce mě překvapil bezprostřední výskyt pevninských mostů, např. během poslední doby ledové byly propojeny Británie a Evropa, Rusko a Aljaška a oblast mezi Asií a Austrálií byla z velké části propojena. Tyto mosty umožňovaly lidem migrovat bez lodí, takže tato mapa do značné míry vysvětluje, jak byla v minulosti možná velká migrace lidí. Jinými slovy je to lekce prehistorie!"

Co by se stalo, kdyby voda zmizela…

Kdybychom ze světa odstranili všechnu vodu, co by se stalo s naší planetou? Předně bez vody by nejprve zmizeli lidé a z naší modré planety by se stala velmi rychle jen zaprášená skořápka a bledě hnědá tečka.

Nehraje roli to, jak by ke zmizení vody došlo. Zda by vyschla anebo ji odsáli mimozemšťané. Výsledek je vždy stejný. Nasimulujme si, jak by to vypadalo, kdyby jedinou vodou, která zbyla, byla voda v našich tělech. První by zmizely řeky, jezera, rybníky, kaluže a oceány a veškerý život v nich by zahynul během několika hodin. Kontinenty, na kterých žijeme, by se náhle tyčily nad těmito nově vytvořenými pánvemi, z nichž většina by byla hluboká až 3,8 kilometru.

Nad národy světa by nebyla mračna, zmizely by i déšť a sníh a hurikány a bouře by se vypařily do nicoty. Země by už z vesmíru nebyla modrá, ale daleko hnědší. Počasí by se řídilo větrnou strukturou a po celé planetě by zuřily písečné pouště.

Arktida by vlastně přestala existovat a Antarktida by se bez ledové peřiny stala skalnatou, pustou zemí plnou hor a nevyzpytatelně velkých kaňonů. Poté by zemřela vegetace a bez rostlin, které by prostřednictvím fotosyntézy přeměňovaly oxid uhličitý na kyslík, by se svět oteploval ještě rychleji.

Hrozí nám něco podobného?

Jak víme, oceány jsou největším pohlcovačem uhlíku na světě. Planety s příliš velkým množstvím oxidu uhličitého a metanu a nedostatečným množstvím vody budou v budoucnu pravděpodobně zažívat efekt globálního oteplování.

Většina vody na Zemi se však nenachází pouze na povrchu, ale spousta se ji skrývá i pod zemí, v kůře neustále se pohybujících tektonických desek. Voda se skrývá i v plášti, přehřáté a horké části planety, která tvoří 84 % jejího objemu. Bez této vody by Země byla k nepoznání.

Když se plášť zahřívá, vysušuje se a voda se odpařuje a stoupá do klínu pláště mezi oběma deskami. Díky vulkanologickým zvláštnostem se tak v kůře vytvoří magmatický vodovodní systém. Bez vody by tento proces neprobíhal a sopky na Zemi by zmizely.

Stejně problematický by byl i proces deskové tektoniky. Desky by měly stejnou hustotu a proto by se při nárazech vytlačily do nebe a vytvořily Himálaj. Obvykle se totiž do sebe propadají jen díky váze oceánu naplněného sedimenty, který leží na vrcholu desky. Desky by se nakonec vzájemně rozbily a vytvořily tak obrovskou řadu pohoří.

Země by tedy bez vody skončila jako přehřátý pouštní svět plný kontinentálních propastí smrti a směšně vysokých hor. Ale život by si nakonec přece jen našel svou cestu. Od mikrobů dál a dál, možná zase až k člověku?

Zdroje:

www.iflscience.com

semore.firesidegrillandbar.com