edition.cnn.com, www.dailymail.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/Earths_inner_core, www.scientificamerican.com

Nedávný výzkum naznačil, že jádro může být složitější, než se dosud předpokládalo, a že existuje možnost "nejvnitřnějšího vnitřního jádra" z čistého železa. Pokud by se tato teorie prokázala, pak je jasné, že střed Země vypadá jinak, než jsme mysleli. Mohlo by existovat nejvnitřnější vnitřní jádro. Na zcela nové video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co je zemské jádro?

Podle studie zveřejněné v časopise Earth and Planetary Science Letters v roce 2021 seismická data naznačují přítomnost odlišné vrstvy uvnitř vnitřního jádra Země, která má jiné seismické vlastnosti než okolní materiál. Předpokládá se, že vrstva, jejíž šířka se odhaduje na přibližně 800 kilometrů, je tvořena čistým železem a liší se od zbytku vnitřního jádra, které je směsí železa a niklu.

Tento objev zpochybňuje dlouho zastávaný předpoklad, že zemské jádro je homogenní, a naznačuje, že v zemském nitru může být více složitostí, než se dosud předpokládalo. Vědci použili novou metodu analýzy seismických vln, která jim umožnila lépe rozlišit různé materiály uvnitř zemského jádra. Že má Země pevné vnitřní jádro odlišné od kapalného vnějšího jádra, zjistil v roce 1936 dánský seismolog Inge Lehmann.

Nejvnitřnější vnitřní jádro

Vědci již objevili, že Země má vnitřní jádro - pevnou kovovou kouli tvořenou převážně železem o šířce asi 2 500 km. Jenže nová studie pak ukázala, že uvnitř tohoto jádra se nachází další hustá koule. Nazvali ji "nejvnitřnější vnitřní jádro" a mělo by být široké kolem 1300 km. Existence a velikost nejvnitřnějšího vnitřního jádra byla dlouho předmětem hypotéz a diskusí.

Po mnoho let bylo přijímáno, že Země se skládá ze tří různých vrstev, zemské kůry, pláště a jádra. To bylo později rozděleno na "vnitřní" a "vnější".  Když se ale objevila možnost, že Země má skrytou vrstvu, která se nachází asi 160 km pod povrchem a pokrývá nejméně 44 % planety, je možné, že existuje i nejvnitřnější jádro. „To, co odlišuje dvě oblasti vnitřního jádra, je fyzikální vlastnost známá jako anizotropie, nikoli chemické složení nebo kapalné či pevné skupenství,“ řekl autor nové studie Thanh-Son Pham. Nejvnitřnější vnitřní jádro by podle vědců mělo odlišné fyzikální vlastnosti vzhledem ke zbytku vnitřního jádra. Bude ale potřeba provést další výzkumy.

Dohady a různé teorie

Existence "nejvnitřnějšího vnitřního jádra" z čistého železa má významné důsledky pro naše chápání geofyzikálních procesů na Zemi. Mohla by například pomoci vysvětlit původ a chování magnetického pole Země, které vzniká pohybem roztaveného železa v jádře.

Kromě objevu nejvnitřnějšího jádra došlo v poslední době k dalším průlomům v našem chápání zemského jádra. Například studie zveřejněná v časopise Nature v roce 2020 naznačila, že vnitřní jádro Země může na jedné straně růst rychleji než na druhé, což by mohlo pomoci vysvětlit některé nepravidelnosti v magnetickém poli planety.

Jádro ze železa

Studium zemského jádra však zůstává složitým a náročným oborem, protože vědci se při zkoumání zemského nitra musí spoléhat na nepřímé metody, jako jsou seismické vlny. Nicméně technologický pokrok a nové analytické techniky stále umožňují nahlédnout do této fascinující a důležité vlastnosti naší planety.

Souhrnně lze říci, že nedávný výzkum naznačil možnost existence "nejvnitřnějšího vnitřního jádra" z čistého železa uvnitř zemského jádra, což by mohlo mít významné důsledky pro naše chápání magnetického pole planety a geofyzikálních procesů. Přestože studium zemského jádra zůstává složitým a náročným oborem, s rozvojem technologií a analytických technik neustále dochází k novým objevům a poznatkům.

Na závěr se ještě podívejme na nové video s poznatkem, který před pár týdny oblétl svět: Zemské jádro se údajně zastavilo nebo podle jiných změnilo rotaci:

Zdroj: Youtube