Nesmírně cenný nález

Rekonstrukci podoby asi pětatřicetileté ženy z doby bronzové předcházely vykopávky v lokalitě Mikulovice u Pardubic. Archeologové z Archeologického ústavu AV ČR, Praha a Východočeského muzea v Pardubicích tam odkryli několik kostrových hrobů z rané doby bronzové s jedinečnými hrobovými předměty. Ty poskytly nepřeberné množství nových poznatků o únětické kultuře, která obývala území Čech a patřila k nejvyspělejším na evropské kontinentu.

Archeologové měli velké štěstí. Právě v „nejbohatším“ hrobě nalezli velmi zachovalou lebku ženy a její kosterní pozůstatky se stopami DNA. Z nich dokázali sestavit její podobu. „Je to možná nejbohatší ženský hrob z celého únětického kulturního regionu,“ říká archeolog Michal Ernée z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, „… i když není jasné, kdo žena byla, byla ale velmi bohatá…“

„Dáma“ z Mikulovic

Mladá žena dle radiokarbonového datování žila v letech 1800 př. n. l. až 1750 př. n. l. Pohřbená byla s pěti bronzovými náramky, zlatými náušnicemi a naprosto jedinečným třířadým jantarovým náhrdelníkem z více než čtyř set korálků, s nejméně pěti tzv. rozřaďovači. Jantar, jak se odborníci domnívají, pochází z Pobaltí. To svědčí o rozvinutém obchodě únětické kultury. V hrobě byly nalezeny ještě tři bronzové jehlice.

Na základě velmi zachovalé lebky a genetických sekvencí pak vědci vytvořili přesnou antropologickou rekonstrukci. Nejde tak o uměleckou představu, ale její skutečný portrét.

Následující video ukazuje rekonstrukci bohaté únětické ženy

Zdroj: Youtube

Oživlá po tisíci letech

Analýza DNA ukázala, že žena byla drobná, měla hnědé vlasy, hnědé oči a světlou pleť. Měla nepatrně mužské rysy. Na modelu jejího torza spolupracovali antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea v Brně a sochař Ondřej Bílek. I rekonstrukce jejího oděvu a šperků se opírala o vědu. Jantarový náhrdelník a zlaté náušnice zhotovila Ludmila Barčáková z Archeologického ústavu Akademie věd. Kovotepec Radek Lukůvka pro ni vytvořil bronzové náramky a jehlice. Do šatů ji oblékla archeoložka Kristýna Urbanová, odbornice na textil.

Dle Ernéeho bohaté únětické hroby v jiných oblastech patří výhradně mužům. Není jasné, jaké postavení měly ženy v oblasti Mikulovic, ale je možné, že byly bohatší než v jiných regionech. Stejně tak není vyloučené, že byly pohřbené se svým bohatstvím, aby se vyrovnaly mužům.

Zdroje: www.livescience.com, www.archaeology.org, www.ndtv.com