www.livescience.com, en.wikipedia.org/wiki/Nabataeans, nabataea.net

Nabatejci byli známí svou pozoruhodnou zručností v tesání a stavbě kamenných staveb. Pomocí jednoduchých nástrojů, jako jsou dláta a kladiva, vytesávali do skály složité vzory a vytvářeli tak propracované fasády a detailní interiéry. Byli také zruční v budování vodohospodářských systémů; stavěli důmyslné kanály, cisterny a nádrže na shromažďování a distribuci vody, které jim umožňovaly zavlažovat plodiny a zásobovat vodou zvířata. A byli také zkušení obchodníci a kupci. Obchodovali se širokou škálou zboží, včetně koření, hedvábí a dalších luxusních předmětů. Byli také známí svou dovedností stavět a provozovat cisterny a studny, které jim umožňovaly přepravovat vodu na velké vzdálenosti.

Hrobka, která je studnicí vědomostí

V roce 2015 objevili archeologové kostru nabatejské ženy. Hegra, kde bylo pohřebiště objeveno, je na seznamu světového dědictví UNESCO. Dostala jméno Hinat, inspirované nápisem, který byl vytesán do průčelí hrobky. Její hrob byl nalezen mezi 80 kostrami v 2000 let staré hrobce v Hegře. Následně se ukázalo, že žena byla asi 40 až 50 let stará, měřila kolem 160 cm a zřejmě měla střední společenské postavení, což dokládá způsob jejího pohřbení.

Volná rekonstrukce tváře využila i historických poznatků

Na základě všech indicií vědci poté vytvořili vůbec první podobu nabatejské ženy. Přibližná podoba ukazuje velmi nádhernou ženu, Nabatejku, která žila před 2000 lety na území dnešní Saúdské Arábie. Do její tváře pohlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Žena má tmavé rysy a vlasy částečně zakryté šátkem. Protože neexistuje dostatek písemných nebo genetických záznamů, byla rekonstrukce tváře poměrně volná, i proto někteří odborníci rekonstrukci velmi zpochybňují. Vědci použili archeologická data, z nichž odvodili, jak by mohla být Nabatejka oblečena. Je to poprvé, kdy byla vytvořena aproximace obličeje ženy z nabatejské civilizace. Při této práci vědecký tým využil kombinované znalosti z forenzní vědy a paleopatologie, vědy, která se zabývá studiem nemocí starověkých lidí, počítačové tomografie a 3D tiskárny.

Tajemní Nabatejci

Nabatejci byli starověký arabský národ. Kolem 6. století př. n. l. se proslavili jako zdatní obchodníci, protože žili podél tzv. kadidlové obchodní stezky spojující jižní Arábii se Středozemním mořem. Moc toho o nich ale stále nevíme, jelikož o nich nemáme žádné literární texty ani záznamy. Právě k jejich lepšímu poznání dopomohl nález této hrobky.

Nabatejci pravděpodobně pocházeli ze severní části Arabského poloostrova a do jižní části regionu se přistěhovali v 6. století př. n. l. V té době zde žili a tvořili. Byl to kočovný národ, který se živil obchodem a vytvořil důmyslnou síť karavanních cest, které se táhly napříč pouští. V tomto drsném prostředí dokázali prosperovat díky tomu, že se přizpůsobili výzvám regionu, vyvinuli pokročilé systémy hospodaření s vodou a stavěli důmyslné kamenné stavby.

Nabatejci byli známí svou jedinečnou kulturou a náboženskými praktikami. Uctívali panteon božstev, včetně Dushary, hlavního boha Nabatejců, a al-Uzzy, bohyně plodnosti a ochrany. Věřili také v moc hvězd a praktikovali astrologii. Nabatejci po sobě zanechali bohaté dědictví náboženských a kulturních památek, včetně chrámů, hrobek a dalších staveb vytesaných do skály, z nichž nejznámější je Petra.

Navzdory svým působivým úspěchům po sobě Nabatejci zanechali jen málo písemných záznamů. Mnoho z toho, co je známo o jejich kultuře a způsobu života, bylo poskládáno z archeologických nálezů, nápisů a dalších historických pramenů. Nabatejci byli nakonec ve 2. století n. l. porobeni Římskou říší a jejich kultura a způsob života postupně zanikly.