Ženské zločiny ve středověku: Právo trestalo ženy mnohem krutěji než muže

Nataša Slánská | 26. 3. 2022

Loupežná přepadení, rvačky a vraždy mívali ve středověku na svědomí převážně muži. Ženám jako by byly vyhrazeny zcela jiné typy zločinů: například cizoložství, vyhnání plodu, usmrcení novorozence nebo otrava manžela. Ženská provinění se navíc trestala zcela jinak než ta mužská. Většinou krutěji.

Rozdíl v právním přístupu k oběma pohlavím vycházel ze středověkého předpokladu, že žena je zcela jinou bytostí než muž a zároveň je mu zcela podřízena. V raném středověku dokonce platila zásada, že žena za své jednání nezodpovídá; pokud se dopustila nějakého přestupku, pykal za to její manžel. To však ani tak nesouviselo s vnímáním ženy coby bezduché nesvéprávné nádoby jako spíš se skutečností, že vdaná žena osobně nevlastnila žádný majetek ani peníze, a nemohla tak platit vymáhané pokuty a odškodné. S veškerými hmotnými statky směl nakládat jen manžel - a od něho se pak také požadovalo, aby za prohřešky své ženy platil.

Od kolika let byla žena ve středověku považována za neatraktivní stařenu?
Magazín

Od kolika let byla žena ve středověku považována za neatraktivní stařenu?

Za rvačku pokuta - i pro ženu!

Ačkoli se v souvislosti se středověkem hovoří hlavně o krutých fyzických trestech a ponižujícím pranýřování, zcela nejčastější byly tresty peněžní. Jejich obliba stoupala hlavně s rozvojem měst, kdy se obchodníci a řemeslníci stávali movitějšími, a přestalo mít tedy smysl je za jejich přestupky bít holí, když mohli přispět do městské pokladny. V této době už penězi často disponovaly i ženy, které se na běhu rodinných podniků podílely.

Tak například jistá Margaret Spicerová z anglického Nottinghamu musela zaplatit pokutu za to, že házela kamením po své švagrové, a dokonce na ni vytasila nůž. Ve stejném městě počátkem 15. století stanuly před soudem dvě znesvářené sousedky, které do sebe bušily pěstmi a hrnci. Pokutu platily obě dvě. Takových případů bylo ve středověku nespočítaně a je na nich vidět, že zdaleka ne všechny ženy zastávaly pozici křehkých květinek trpících v jařmu svých mužů. Za potyčky a šarvátky byly trestány v podstatě stejně jako jejich mužští protějšci.

Šibenice se pro ženy nehodila

Když však přišlo na hrdelní zločiny, soudci k pohlaví přihlíželi. Zatímco muže z neurozených vrstev čekalo většinou oběšení, ženám se udílel trest zahrabání zaživa nebo utopení. Soudy možná nechtěly být k ženským odsouzenkyním krutější, ale z etických důvodů nemohly připustit, aby se ženám na šibenici každý mohl podívat pod sukni. Spodní prádlo se totiž ve středověku ještě nenosilo...

Co bylo ve středověku považováno za nevěru: Pravidla by se nám dnes nelíbila
Magazín

Co bylo ve středověku považováno za nevěru: Pravidla by se nám dnes nelíbila

Nespravedlnost nicméně udeřila pádněji v případě cizoložství. Nevěrná manželka byla často sťata nebo potupně vymrskána z města, zatímco její ženatý milenec vyvázl s pokutou. V Anglii se v 11. století nevěrnicím dokonce usekávaly uši a nos, aniž by se stejný trest udílel i mužům. Výjimku tvořily případy, kdy se někdo opovážil svést dámu z vysoce postaveného rodu, nebo snad samotnou královnu. S takovým svůdníkem se zhrzený manžel dokázal vypořádat mimořádně krutě - například kastrací a následným rozčtvrcením.

Středověké právo se ovšem lišilo od kraje ke kraji a od města k městu. Svou roli hrála rovněž konkrétní doba a společenské postavení souzených. Na středověkých trestech tedy nebyla pozoruhodná jen jejich krutost, ale i variabilita. Člověk možná někdy ani nemohl tušit, co svým jednáním riskuje.

Zdroje: plus.rozhlas.cz, dangerouswomenproject.org, www.em.muni.cz

Tagy Anglie manželé Nottingham středověk