Za kostmi do pravěku

Vědci z katedry archeologie z Cambridge University pod vedením Alison Macintoshové ve své nové studii o kostech pravěkých žen navázali na výzkum o kostech mužů. Aby získali vodítka k hlubšímu poznání jejich života, rozhodli se porovnat je s kostmi dnešních žen. Předtím je archeologové během výzkumů srovnávali jen s kostmi mužů. „Toto je první studie, která skutečně porovnává pravěké ženské kosti s kostmi žijících žen,“ uvedla doktorka Macintoshová.

Během výzkumu provedli vědci analýzu ostatků devadesáti čtyř žen z období od raného neolitu do pozdní doby železné, tedy přibližně od roku od roku 5 300 př. n. l. do roku 100 n. l. Porovnali je se skeny kostí osmdesáti tří mladých sportovkyň a dívek, které nesportují.

Kosti mluví

Analýzy kostí ukázaly, že nohy neolitických žen a dnešních špičkových veslařek, které trénují dvakrát denně jsou stejně silné, ale paže měly pravěké ženy o 11 až 16 procent pevnější a silnější, a o 30 procent silnější než ženy se sedavým zaměstnáním. O čem to svědčí? „Myslíme si, že mnohé z toho, co vidíme, je reakcí kostí na to, že ženy mlely obilí, což je práce v podstatě vsedě, ale s použitím paží opravdu opakovaně mnoho hodin denně,“ říká doktorka Macintoshová.

Studie dále ukázala, že to nebyl pouze muž, který se staral o potravu. Ženy v uvedeném období vykonávaly náročné a těžké práce, podílely se na setí, obdělávání půdy a sklizni. „Ženy také pravděpodobně sháněly potravu a vodu pro domácí zvířata, zpracovávaly mléko, maso, kůže a vlnu na textil“, domnívají se vědci. I namáhavá výroba keramiky přispívala k síle paží.

Následující video přibližuje studii o kostech dávných žen:

Zdroj: Youtube

Co se zjistilo?

Dle vědců studie ukázala, že „… ženy vykonávaly náročnou práci po tisíce let. A to bylo dosud skutečně podceňováno, protože jsme je nesrovnávali se současnými ženami.“ Vědci poukazují také na to, že manuální práce žen hrála v raných zemědělských komunitách významnou roli a upozorňuje, „… že hodiny a hodiny práce, které ženy vykonávaly, byly až dosud v archeologických záznamech skryté.“

S vynálezem pluhu a rozvojem zemědělských nástrojů ženské paže ztrácely na síle a ve středověku byly srovnatelné s pažemi dnešních žen.

Zdroje: www.sciencedaily.com, www.cbc.ca