Stejně důležité, jako bylo postavení bab kořenářek, bylo i postavení černé magie. Vzhledem k tomu, že ani tehdejší lékařské metody ale nebyly na kdovíjaké úrovni, některé praktiky obou zcela protichůdných oborů je možné i srovnávat. Právě vlivem špatných diagnóz byli často lidé léčeni na jinou chorobu, takže jim někdy i „medicína“ vzala život.

Zdroj: Youtube

Medicína versus posedlost ďáblem

Především nad středověkými léčebnými metodami zůstává rozum moderního člověka stát a některé z praktik hraničí až s mučením. Nebylo proto žádnou výjimkou, když léčba nemocného sprovodila z tohoto světa, namísto aby mu pomohla jeho nemoci a neduhy odstranit.

Problémem bylo i to, že spousta středověkých nemocí a epidemií měla podobné příznaky a projevy.

Nezřídka se tak stalo, že bylo malomocenství zaměněno s lupénkou. Ještě hůře tomu bylo u psychických chorob, kdy téměř každý šílenec, nebo někdo s duševní poruchou, byl označen za posedlého ďáblem nebo zlou mocí, či za čarodějnici, a bylo s ním podle toho i zacházeno. Hlavní roli hrála všude církev, takže se na každou nemoc pohlíželo jako na boží trest za smrtelný hřích či porušení přikázání.

Ženy a syfilis

Trochu jinak se pohlíželo i na ženy se syfilidou, a to zejména v době 15. století, kdy dle mnohých domněnek Kolumbovi námořníci přinesli do Evropy syfilis. Jelikož se jednalo o nemoc pohlavní, samozřejmě byly tyto ženy považovány za těžké hříšnice, spojenkyně pekla a Ďáblovy služky. Nikdo neviděl, že se pravděpodobně často nakazily i od svých „bohabojných“ manželů.

Zajímavé je, že v roce 1495 vydal Maxmilián I., německý císař tzv. mandát o rouhačství. Tento mandát okamžitě vstoupil v platnost a musela se jím řídit většina měst. Mandát spočíval v tom, že jako prevence byl vydán zákaz hrát v kostky a klít.

Paradoxně tedy kdo se chtěl uchránit před pohlavní nemocí s vysokou nakažlivostí, stačilo mu jen nebrát jméno boží nadarmo a uchránit se hazardu.

Na středověkém výskytu syfilidy se podílely i cechy. Prostitutky se rovněž staly jedním z řemeslných cechů, takže platily daně a byly chráněny státem. Část výnosů z jejich „profese“ pak byla odváděna církvi, jíž v tomto případě prostituce paradoxně nevadila. Navíc je dokázáno, že nejčastějšími návštěvníky a zákazníky prostitutek byli v té době právě duchovní. Nesměli se ženit, nemohli být legálně se ženou ani spatřeni, takže vedle námořníků a vojáků byli velmi častou a zámožnou klientelou.

Po Kolumbových objevech se syfilis začal Evropou šířit velice rychle, protože zde bylo i velké množství veřejných domů. V mnoha částech Evropy tak byly patrné snahy o regulaci prostituce, ale nákazu to bohužel nezpomalilo. Syfilida se tak stala hned po moru nejčastější příčinou úmrtí.

To, co zabíralo, i zabíjelo

A dokonce i medicína zde byla bezradná - na vyrážku provázející syfilis totiž zejména lazebníci používali masti obsahující rtuť. A tato stejná mast byla používána i na zcela jiné nemoci a onemocnění, zejména na další kožní choroby, jež s pohlavní nemocí neměly nic společného.

Kvůli vysokému jedovatosti rtuti se tedy většinou stalo, že nemocný syfilidou zemřel na otravu rtutí, i když syfilis by možná i překonal.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.denik.cz, www.ctidoma.cz