Středověká příručka Zibaldone da Canal, která zahrnuje různá témata od námořního obchodu po matematické výzvy, věnuje část předpovědi událostí podle dne v týdnu, na který připadá 1. leden.

Pondělní věštby – záplavy, nemoci a úmrtnost

Podle Zibaldone da Canal, pokud 1. leden připadne na pondělí, čeká nás náročný rok. Očekávejte běžnou zimu, mírné jaro a léto, spojené s velkými povodněmi a rozsáhlými nemocemi. Předpověď zahrnuje nedostatek medu, vína a obilí spolu se silnou zimou a ledem. Zajímavá je zmínka o "smrtelnosti ze železa", která naznačuje možný konflikt – železo symbolizuje meče a šípy způsobující utrpení.

Minulé předpovědi a proroctví na rok 2023

Optimismus středověkého průvodce zůstává trvale nízký. Pro rok 2023, který začínal nedělí, předpovědi předpokládaly teplou zimu, vlhké jaro a větrné léto a podzim. Předpokládalo se hojné množství ovcí a medu, ale málo vína a fazolí. Chmurná předpověď zahrnovala vysokou úmrtnost mladých lidí, zvýšený počet krádeží a zprávy, kterým dominovali knížata a králové.

Další prorokované roky

Ponořme se hlouběji do poznatků středověkého průvodce, které shrnul v zápisníku.

Pro roky, jejichž začátek připadne na úterý, předpovídá dlouhou zimu, vlhké jaro a léto s deštěm a sněhem. Smrtelnost hrozí prasatům, ovcím a ženám. Předpovídá mor, hladomor a nepokoje mezi Římany.

Pro roky, jejichž začátek připadne na středu, předpovídá teplou zimu, vlhké jaro a mírný podzim. Očekává se úplavice a vysoká úmrtnost, hladomor a nepokoje na různých místech.

Pro roky, jejichž začátek připadne na čtvrtek:, předpovídá levné obilí, nedostatek lnu a masa, mírnou zimu a větrné jaro. Dobrý podzim, úmrtnost prasat, hojnost jablek, ale málo medu.

V letech, jejichž začátek připadne na pátek, očekává mírnou zimu, suché léto a podzim. Zmiňuje se o levném obilí, očních chorobách, dětské úmrtnosti a pohybu rytířů.

Pro roky, jejichž začátek připadne na sobota, předpovídá větrnou zimu, dlouhé jaro, nepříjemné a bouřlivé léto. Na obzoru je suchý podzim, málo obilí, nemoci z terciální horečky, úmrtnost starých lidí a soužení křesťanů.

Význam pro dnešek

Ačkoli jsou předpovědi Zibaldone da Canal zakořeněny ve středověkých perspektivách, vyvolávají zvědavost. Zmínka o záplavách a neduzích v roce 2024 vybízí k zamyšlení nad propojením historických proroctví a současných událostí. V době, kdy se pohybujeme ve složitém moderním světě, přidávají ozvěny předpovědí benátského kupce z minulých staletí k našemu chápání nadcházejícího roku další vrstvu intrik.

Historické poznatky, a to i ze 14. století, nabízejí jedinečný pohled na naše současné výzvy.

Na jiných 10 předpovědí pro rok 2024 se podívejte ve videu zde:

Zdroj: Youtube

 Uvidíme, jaká proroctví se v letošním roce vyplní. Situace ohledně záplav se zatím zdá velmi reálná. Doufejme, že středověké předpovědi jsou vzdálené naší realitě.

Zdroje: www.medievalists.net, maa.org