Židovský původ sovětského vůdce Lenina měl podle jeho starší sestry pramenit z matčiny strany.

Leninův dědeček

Jeho dědeček byl údajně ukrajinský Žid. "Pocházel z chudé židovské rodiny a byl podle křestního listu synem Mojžíše Blanka původem ze (západoukrajinského) Žitomiru," napsala Anna v dopise adresovaném Stalinovi.

Krom toho upozornila na to, že Lenin pokládal Židy za spořádané pracující. On sám v jednom ze svých projevů ve 20. letech prohlásil: „Jsou naši bratři, stejně jako my jsou utlačovaní kapitálem; jsou našimi soudruhy v boji za socialismus.“ Po puči odehraném v bolševickém říjnu byli Židé rovni všem ostatním sovětským občanům. Revoluce přinesla Židům oproti carské době řadu výhod.

Strach zveřejnit svůj původ

Jejich kulturu měl Lenin vyzdvihovat, svůj původ se však bál komukoliv svěřit. "Vladimir Iljič měl vždy o Židech vysoké mínění. Je mi líto, že okolnosti našeho původu, které jsem předtím tušila, nebyly známy za jeho života," zasteskla si jeho sestra. Skutečnost, že měl její bratr židovský původ, tak jen potvrzovala „mimořádné schopnosti semitských lidí a zisk smíšeného původu předků..“ (Zdroj: www.lidovky.cz a www.rbth.com)

Anna pátrající po původu

Anna tuto skutečnost zjistila ve Švýcarsku, kde se setkala s rodinou pod jménem Blank. Z ní pocházela i Leninova prababička, později i jeho dědeček Srul (Alexander) Blank a matka Maria Alexandrovna Blank. Říkalo se, že všichni lidé z této rodiny jsou Židé.

Kromě původu od nich Anina matka podědila stříbrný pohár, který se využívá při židovských náboženských slavnostech. Po Leninově smrti pak Anna podrobně sepsala historii Uljanovů. Podrobnosti o jejich dědečkovi byly překvapující.

Stalinův antisemitismus

Kromě Anina zjištění o Leninově židovském původu se o něm rovněž zmiňovali různí autoři. Převážně ti, kteří propagují antisemitskou židovskou konspirační teorii bolševismu.

Sovětskému nástupci, Josifovi Stalinovi se tato zpráva nelíbila. Svými čistkami, které od 30. let často zaměřoval na židovské intelektuály, podněcoval stále se zvyšující antisemitismus. Na konci svého života dokonce údajně uvažoval o násilném přesídlení sovětských Židů.

Uljanovové tak bylo nařízeno, aby držela jazyk za zuby. Chtěla, aby Stalin zveřejnil původ Lenina jakožto důležitý symbol režimu, jenže Stalin se k tomu obrátil zády. Podle jeho názoru by bolševikům toto zjištění politicky nepomohlo. Zároveň cítil k židům až do své smrti hlubokou nedůvěru, myslel si totiž, že to byli agenti z ciziny. Zároveň je považoval za potencionální nepřátele, a antisemitismus se mu pak hodil pro odstranění politických konkurentů. Stalinistické kampaně proti sionismu můžeme považovat za nejradikálnější formu levého antisemitismu. (Zdroj: www.tyden.cz a www.deutschlandfunk.de)

Annin dopis zůstával před veřejností skryt po celou dobu fungování Sovětského svazu. Anna zemřela v Moskvě roku 1935. Až mnohem později, od roku 2011, si mohou zájemci dopis přečíst ve Státním historickém muzeu v Moskvě.