Vadoma, kmen pštrosů nebo pštrosích lidí v Zimbabwe má kvůli vzácné genetické poruše dvouprstou populaci. Lidé tohoto kmene jsou nositeli vzácné genetické mutace, kvůli níž mají na každé noze pouze dva prsty, kterým se běžně říká "pštrosí drápy". Odtud i jejich jméno – pštrosí lidé, národ Bantwana, Vadomové i Wadomové anebo Mudomové. Právě slovo Bantwana pak znamená děti či potomci.

Genetická porucha však tyto lidi nijak nezničila ani neomezila, ostatně, vidí ji všude kolem sebe. Ne všichni příslušníci kmene ale mají dvouprstou anomálii, rodí se s ní jen čtvrtina z nich. Ti, kteří mají pštrosí nohy, jsou do kmene přijati bez jakýchkoli potíží. Naopak se naučili své dva obří prsty brát jako požehnání a využívají je ve svůj prospěch.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nemohou nosit boty, ale na stromě byste jim neunikli

Příslušníci kmene Vadoma žijí v oblasti Kanyemba na severu Zimbabwe. S pštrosíma nohama sice mohou chodit, ale s určitými obtížemi kvůli tvaru chodidel. Běhat je pro ně ještě těžší. Zato jsou díky tomuto stavu vynikajícími lezci po stromech. Jsou tak jedinými tradičními lovci a sběrači, kteří jsou původními obyvateli Zimbabwe. V tuto chvíli žijí spíše v drsnějších oblastech země, jako je údolí řeky Zambezi, daleko od většiny ostatních lidí. Řeka Zambezi zůstává jedním z mnoha pocitů hrdosti v Africe a je čtvrtou nejdelší řekou v Africe, před ní jsou řeky Niger, Kongo a Nil. Jazykem Vadomů je čikunda a jazykem kmene Mkorekore.

A právě kvůli této izolaci mají Vedomové velmi malý genofond, takže se u nich genetická vada vyskytuje mnohem častěji než u jiných kmenů v Africe. Navíc je proti kmenovému právu, aby se členové skupiny ženili mimo skupinu. Proto se pštrosí noha nešíří do jiných kmenů.

Ač Vadomové nemohou nosit boty, nijak je to netrápí.

Jejich nohu zdobí jen dva obří prsty, vypadající jako pštrosí drápy, a naopak jim na chodidle chybí tři prostřední prsty. Dva vnější jsou zahnuté dovnitř. Nemoc zvaná ektrodaktylie je výsledkem jediné mutace chromozomu číslo sedm. Ektrodaktylie je známá také jako rozdvojená ruka, rozštěp ruky nebo ruka s humřími drápy. Tato kosterní anomálie postihuje převážně ruce, i když mohou být postiženy i nohy, a závažnost tohoto onemocnění je velmi různorodá.

Potomci ptačích bytostí

Příběh Vadomů je podobný tomu, který vyprávějí Dogoni z Mali, kteří věří, že mezi ně před tisíci lety přišli žít mimozemšťané z hvězdného systému Sírius.

Vadomští stařešinové tvrdí, že pocházejí z ptačích bytostí, které přišly z hvězdné soustavy Sírius a nejprve založily kolonie na planetě v naší sluneční soustavě, kterou označují jako Liitolafisi. Označují je dokonce za jejich předky, kteří přišli z hvězd a smísili svou DNA s prvními pozemskými ženami, aby zplodily potomky. Jejich mimozemští předkové měli rysy ptáků a křížení s bantwanskými ženami způsobilo vylepšení jejich DNA, což vedlo ke vzniku dvou prstů jejich lidu.

V Africe, a u izolovaných kmenů zvlášť, se tvoří různé příběhy o stvoření a lidských bytostech. Ty pak dávají dohromady historický, duchovní a sociální rámec rasy. Jak ale tyto příběhy poskládat dohromady, když kolem existuje úplně jiný svět, od něhož se tyto kmeny distancují? Tajemství světa, ve kterém žijeme, jsou často na očích, ale lidé mají tendenci je přehlížet, protože se honí za jinými trendy a společenskými podmínkami.

Vadomové jsou jediným starobylým africkým etnikem na světě, které má tento vzácný a jedinečný typ prstů. Měli by být zvláštním druhem lidí na světě a Afričané by je měli pravidelně navštěvovat, aby pochopili jejich příběh.

Život Vadomů je jiný

Zatímco Afrika je závislá na zemědělství, které zajišťuje potravu a příjmy, Vadomové zemědělství neprovozují. Ani nemohou, jelikož obývají nezemědělskou oblast Zimbabwe. Živí se lovem, rybolovem, odchytem divokých zvířat a sběrem kořínků, medu a divokého ovoce. Žijí v jednoduchých chýších z rákosu a větví.

Zimbabwská vláda se zatím naštěstí marně snaží asimilovat pštrosí kmen do většinové společnosti. Poskytují Vadomům kliniky, které jim pomáhají po fyzické stránce, i školy, které je vzdělávají. Naštěstí Vadomové vědí, že integrace není v jejich nejlepším zájmu.

Zdroje:

newsofthesouth.com

earthlymission.com

de.wikipedia.org/wiki/Ektrodaktylie

africhroyale.com

en.wikipedia.org/wiki/Vadoma