Přestože nemůžeme s jistotou předpovědět budoucnost, můžeme na základě současných poznatků o evoluci a inteligenci prozkoumat některé možnosti.

Reakce prostředí na novou situaci

Klíčovou roli by mohla hrát konvergentní evoluce, kdy si nepříbuzné druhy vyvinou podobné vlastnosti, aby uspěly v určitém prostředí. Naše jedinečné schopnosti, například obratné ruce, nám umožnily stavět a manipulovat s prostředím. Aby mohl jiný druh zaplnit stejnou ekologickou niku, potřeboval by podobné schopnosti, které by možná vyžadovaly protistojné palce.

Co je na lidech tak zvláštního a jedinečného? I na to vám odpoví toto video:

Zdroj: Youtube

Opice, lidoopi, nebo ptáci?

Šimpanzi a bonobové, naši nejbližší příbuzní, již mají protistojné palce a používají nástroje. Tito primáti by se mohli ucházet o další vývoj, ale trvalo by dlouho - možná stovky tisíc nebo miliony let - než by se u nich vyvinuly schopnosti podobné lidským.

Dalším kandidátem jsou zbývající dinosauři na světě: ptáci. Ptáci jako vrány, havrani a afričtí šedí papoušci vykazují pozoruhodnou inteligenci, srovnatelnou s některými primáty. Ptáci také vykazují sociální chování, staví společná hnízda a spolupracují ve skupinách. Společenští tkalci například vytvářejí dlouhodobá společná hnízdiště, což připomíná některé aspekty lidské civilizace.

Jak je na tom hmyz

Chobotnice se navzdory svým výjimečným schopnostem řešit problémy potýkají s problémy při přechodu na souš kvůli svým krevním buňkám na bázi mědi. Jennifer Matherová, která se zabývá výzkumem inteligence hlavonožců, se domnívá, že lepšími soupeři by mohl být společenský hmyz, například mravenci a termiti. Hmyz má dlouhou historii přizpůsobování se různým prostředím a vytváření složitých společností. Mravenci a termiti hospodaří, komunikují na velké vzdálenosti a budují složité struktury, což z nich činí potenciální kandidáty na "vládu nad světem".

Budoucí evoluce je hádankou

Předpovídání evoluce v geologickém časovém měřítku je spojeno se spekulacemi. Nepředvídatelné faktory, od mutací po změny prostředí, mohou významně ovlivnit trajektorii vývoje druhů. Dougal Dixon, autor knihy "After Man: A Zoology of the Future" (Po lidech: Zoologie budoucnosti), vyjadřuje skepsi ohledně opětovné evoluce inteligence na úrovni člověka a naznačuje, že příroda by nemusela "udělat takovou chybu dvakrát".

Nakonec zůstává vznik dalšího druhu s inteligencí podobnou člověku nejistý. I když můžeme na základě existujících znaků a chování identifikovat potenciální kandidáty, složitá souhra faktorů, které se podílejí na evoluci, ztěžuje definitivní předpovědi. Příběh budoucí evoluce Země zůstává hádankou, skrytou v obrovských časových úsecích a utvářenou nesčetnými proměnnými.

Zdroje: www.livescience.com, geneticliteracyproject.org, gizmodo.com