Jak se ukázalo, kosmické dopady na Mars mohou být dostatečně silné, aby z Rudé planety odlétly kameny a dopadly na Zemi, Měsíc i další tělesa ve sluneční soustavě. Debata o meteoritu pokračuje i po 20 či 40 letech po jeho objevení v roce 1984. Tehdy byl náhodně nalezen geology projíždějícími na sněžných skútrech oblastí Allan Hills v Antarktidě.

Mikroživot v meteoritu

Meteorit Allan Hills 84001 (ALH 84001) pravděpodobně původně vznikl před 4 miliardami let na Marsu. Na Zemi dopadl asi před 13 000 lety. Byl podroben mnoha výzkumům a již před dvaceti lety vědci z NASA oznámili, že v meteoritu objevili možné známky života. Od té doby se nad touto skutečností stále polemizuje a stále bez jasného závěru.

Vědecký tým již v roce 1996 našel v meteoritu mikrobiální fosilie a své závěry zveřejnil ve studii, která vyšla 6. srpna 1996 v časopise Science. Poskytli zde hned čtyři důkazy, proč se domnívají, že je možná na Marsu život. Na meteoritu totiž byly nalezeny mikroskopické krystaly magnetitu, které se podobaly krystalům vytvořeným na Zemi. Krystaly mohou být důkazem nejstarších známých forem života, což má hluboké důsledky pro přítomnost života ve vesmíru.

Na dokument o marťanském meteoritu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dohady vědecké komunity

Díky kombinace několika důkazů, které vědecký tým předložil, byl jejich přístup k meteoritu shledán inovativním a přesvědčivým. I přesto byl však následně proveden další neformální průzkum mezi více než 100 vědci. Cílem bylo zjistit jejich názor na možný život na Marsu. Konsensu nebylo dosaženo až dosud, i když skeptici rozebrali každý ze čtyř důkazů předložených v roce 1996 do naprostých detailů. Podařilo se jim vyvrátit téměř všechny, kromě jednoho - jediná linie důkazů tvrdošíjně pochybovačům odolávala. Magnetit!

„Když se poprvé objevilo oznámení o ALH 84001, byl jsem silně skeptický ke všem liniím důkazů o životě na Marsu kromě jedné - magnetitu," řekl Chris McKay, planetární vědec z NASA Ames Research Center v Moffett Field v Kalifornii. "Tato linie důkazů byla docela zajímavá." Jenže následný výzkum poté ukázal, že rázové vlny mohou takové krystaly magnetitu vytvářet, a i jediný poslední důkaz byl zpochybněn. Zpochybněn ale neznamená popřen anebo vyvrácen. Na druhou stranu ale stejně tak dosud nebyly předloženy žádné vědecké údaje, které by vyvracely některou ze čtyř původních důkazů z roku 1996. Rysy pozorované v ALH 84001 sice zřejmě nepocházejí ze života, přesto jej však nelze jednoznačně a neměnně odmítnout.

Na další dokument o možném životě na Marsu se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Život na Marsu není?

Vědci se nyní shodují, že krystaly samy o sobě o životě nesvědčí. Musely by být v perleťových útvarech, které však zatím zjištěny nebyly. Vlastně je obecně obtížné určit, jak hledat znaky života. Stále totiž není jasné, zda rozdíl mezi „živým“ a „neživým“ je pouze rozdílem druhu nebo stupně. Stejně tak obtížné je prokázat, že jakýkoli zkamenělý prvek je výsledkem biologie.

I to je jeden z důvodů, proč je už dlouhou dobu marťanský povrch prozkoumáván rovery. Zatím se zde žádný důkaz existence života nenašel, spíše naopak byla jakákoli možnost popřena.

Zdroje:

abcnews.go.com, www.sciencefocus.com, www.livescience.com