Na podivné anomálie přišel vedoucí Laboratoře fotometrie a tepelné radiometrie v Institutu kosmického výzkumu Ruské akademie věd Dr. Leonid Ksanfomality při analýze panoramatických fotografií oblasti Navka Planitia nacházející se ve východní části Venuše.

Sonda Veněra-13 přežila na povrchu vzdálené planety 127 minut. Za tuto krátkou dobu ale vyfotografovala něco, co by mohlo přepsat dějiny. „Našel jsem několik relativně velkých objektů o velikosti od decimetru do půl metru s nezvyklou morfologií. Na některých snímcích chyběly nebo změnily tvar. Vypadá to, jako by se pohybovaly. Ihned mě napadla otázka, zda nejde o živé organismy," říká vědec.

Život na Venuši a štíři

Odborníka nejprve zarazil předmět, který připomínal disk. Měl pravidelný tvar a jeho velikost byla odhadnuta na 34 centimetrů. „Na sekvenci obrázků vidíme, že se jeho poloha nejdříve nemění. Poté je rozpixelovaný a následně se posunul o kousek vedle," vysvětluje.

Druhá věc, jež Dr. Ksanfomalita upoutala, je „černý hadr“. Na fotografii, pořízené ve třinácté minutě po přistání, je vidět, že leží vedle měřícího kuželu sondy. Poté ale beze stopy zmizí. Nejzajímavějším předmětem je „štír". Ten se na záběrech objeví po 90 minutách od zapnutí kamery a za dalších 26 minut mizí. Zbude po něm pouze vytlačená rýha.

„Analýza dostupné technické dokumentace ukázala, že Veněra-13 dokončila sběr vzorků po půl hodině. Při této práci se od ní nic neoddělilo. Při zpracování obrazu jsem neprováděl žádné retuše. Jen jsem snímkům vylepšil kvalitu," tvrdí odborník.

Veněra-13

Podle Dr. Ksanfomality vydával modul při přistávání silný hluk a rozvířil zeminu. Oblaka prachu pak potenciální obyvatele Venuše zasypala. Pořízené snímky naznačují, se jim následné vyhrabání dělalo problém.

Zdroj: Youtube

Tato teorie má však řadu odpůrců. Hlavním důvodem je nehostinné prostřední planety. Na jejím povrchu vládnou teploty kolem 460 stupňů Celsia. V atmosféře není žádný kyslík ani voda. Mraky jsou tvořeny oxidem siřičitým a kapkami kyseliny sírové. Je tedy těžké uvěřit, že se zde může nacházet život. „Není ale tento přístup pouze pozemským šovinismem?" ptá se vědec.

Zdroj:

www.sci.news, www.cs.wikipedia.org, www.novinky.cz