Teorie o tom, že život přišel na Zemi z vesmíru, nejsou ničím novým. Již Dr. Milton Wainwright v roce 2013 řekl v pořadu Up All Night na BBC Radio 5 live: "Domníváme se, že život nevznikl z chemie zde na Zemi, ale přišel z vesmíru... což má zásadní důsledky pro Darwinovu teorii."

V nové studii vědci japonské univerzity Hokkaido zkoumali stoupenci vesmírné teorie života na Zemi několik meteoritů bohatých na uhlík. Ty spadly na Zemi sice poměrně nedávno, ale jedná se o prastaré kameny, které zde jsou možná daleko déle než Sluneční soustava. Jejich teorie je velmi pravděpodobná.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Analýza meteoritů

Výsledky nového výzkumu vědcům jejich domněnky potvrdily. I když teorie není ještě zcela jednoznačná a vědci stále nevědí, jak se na Zemi objevil první život, jsou přesvědčení, že je to jen otázkou času.

Vědci analyzovali celkem tři meteority. Prvním z nich je Murchison, který dopadl v Austrálii v roce 1969. Druhým Murray, který dopadl v Kentucky v roce 1950. A posledním Tagish Lake, který dopadl na Zemi v roce 2000 a přistál v Britské Kolumbii. I když evidentně dopadly na Zemi nedávno, jejich složení dokládá, že jsou velice staré a existovaly pravděpodobně již v raných fázích vývoje Sluneční soustavy nebo i dříve.

V kamenech byly zjištěny organické sloučeniny, které tvoří samotnou páteř molekul nukleových kyselin společných pro veškerý život, jak ho známe - DNA a RNA.

Další dokument o tom, jak se k nám dostal život z vesmíru, sledujte zde:

Zdroj: Youtube

Analýza laicky

Vysvětlovat detailně, co vědci zjistili, nelze. Ale meteority bohaté na uhlík dávají informace o organických sloučeninách, z nichž zejména sloučeniny nukleobází se skládají v dlouhé řetězce genetické informace. Nukleobáze jsou buď pyrimidiny nebo puriny a v novém výzkumu vědci objevili ve vzorcích meteoritů několik pyrimidinů jejich strukturních izomerů, které dříve neznali.

Je tedy patrné, že podobné složení je i tam, odkud na Zem meteority dopadly, tedy v mimozemském prostředí uvnitř i vně Sluneční soustavy. Nukleobáze musely vzniknout fotochemickými reakcemi mezi různými materiály, které kolují vesmírem, ještě před vznikem Sluneční soustavy.

Díky padajícím meteoritům se mohl dostat život na Zemi

Před 4 až 3,8 miliardami let, kdy byla Země velmi silně bombardována, dopadly meteority k nám a přinesly s sebou stavební kameny života. Vědci nyní čekají na další mimozemský materiál, který budou stejně analyzovat.

Jejich objev by mohl změnit celé chápání života na Zemi.

Zdroje:

thetimeshub.in, www.sciencealert.com, www.bbc.com