Důkazem toho jsou miniaturní struktury uvnitř horniny z oblasti vesnice Inukjuak v kanadské provincii Québec. Ta se kdysi nacházela hluboko pod hladinou oceánu v blízkosti hydrotermálních ventilů. Vlivem geologických a tektonických procesů se postupem času dostala na povrch.

V roce 2017 ji zkoumal Dominic Papineau. V průběhu analýzy si všiml drobných vláken a trubiček. Nebyl si však jistý, zda je zanechaly bakterie nebo vznikly vlivem chemických procesů. Vzorky proto podrobil nové studii. Ta může přepsat historii života na naší planetě.

Život na Zemi

Hornina byla analyzována kombinací několika optických pozorování. Ramanový mikroskop využívající rozptyl světla určil chemické struktury. Superpočítač následně zpracoval tisíce snímků řezů kamene.

Rozsáhlejší výzkum tak objevil ještě větší a složitější struktury než ty, které byly dříve identifikovány. Mají podobu stonku s rovnoběžnými větvemi a elipsoidy. „Zatímco menší trubičkovité rýhy můžeme vysvětlit abiotickou chemií, složitější obrazce jsou pravděpodobně biologického původu," vysvětluje Dominic Papineau. Žádné podobné uspořádání vytvořené pouze chemickými reakcemi nebylo zatím nalezeno.

Vědci dále v hornině identifikovali mineralizované chemikálie, jež mohou být vedlejšími produkty různých typů metabolických procesů. Jsou totiž v souladu s extrakcí energie v bakteriích zahrnující železo a síru. To znamená, že primitivní život mohl na Zemi existovat už 300 milionů let po jejím vzniku.

Rychlý zrod života

Tento objev je důležitý také pro všechny astronomy. „Naznačuje, že pokud existují správné podmínky, život může vzniknout velmi rychle a může se vyskytovat kdekoli," říká Papineau. Mikroskopické organismy se tak mohou objevit i planetách, které jsou relativně mladé.

Zdroj: Youtube

„Dospěli jsme k závěru, že mikrobiální ekosystémy potřebují jen málo. Tou pomyslnou jiskrou, jež zažehne evoluci, je kapalná voda reagující se sopečnou horninou." Geochemik navíc dodává, že mimozemský život může být běžnější, než jsme dosud předpokládali.

Zdroj:

www.sciencealert.com, www.vedator.org, www.vosveteit.zoznam.sk