Tento zjevný rozpor mezi existencí mimozemských civilizací a tím, že se nám ještě nepodařilo navázat s nimi jakýkoliv kontakt, se nazývá Fermiho paradox. Podle odborníků má tři řešení. Buď jiné vyspělé formy života neexistují, nebo existují, ale dosud nedosáhly takového stupně vývoje, aby byly schopné komunikovat, nebo existují, ale jsou ve spojení jen s některými lidmi.

Mezi další možnosti, jež tyto teorie rozvíjejí, patří i ta, že mimozemšťané zrovna nyní někde hibernují nebo jsme pro ně tak bezvýznamní, že s námi jednoduše kamarádit nechtějí. Teoretický fyzik z Národní výzkumné univerzity elektronických technologií (MIET) v Rusku, profesor Alexander Berezin ale přišel s dalším vysvětlením. Svou hypotézu nazývá „První dovnitř, poslední ven”.

Život ve vesmíru

„Navrhovaná řešení Fermiho paradoxu definují neznámé entity příliš úzce,” říká Berezin. „Podle mého názoru nezáleží na tom, jakého druhu je civilizace, která je schopna cestovat mezi galaxiemi nebo planetami. Mohou to být organismy podobné nám lidem. Stroje, jež se vzbouřily proti svým stvořitelům, nebo distribuované mozky na planetárním měřítku, jaké popisuje Stanislaw Lem v Solaris.”

Pro účely vyřešení rozporu je podle fyzika důležitější hranice, do níž jsme schopni ze Země něco pozorovat. „V případě, že mimozemšťané tento práh nepřekročí, nic nevyřešíme,” dodává.

Co se ale stane, když sci-fi bude realitou a k naší planetě dorazí podivný signál a vesmírné lodě? „Je možné, že první civilizace, která vyvine možnost cestovat na mezihvězdné vzdálenosti, svou konkurenci zničí,” tvrdí vědec.

Destrukce života

Přitom to může udělat zcela neúmyslně, jako když dělníci na stavbě rozboří mraveniště. Za účelem vlastní expanze mohou tzv. létat třísky. Fyzik zároveň upozorňuje, že ve skutečnosti nepřemýšlí o lidstvu jako o pomyslných mravencích, ale naopak jako o budoucích ničitelích světů.

Zdroj: Youtube

„Na pódium přicházíme jako první. A s největší pravděpodobností odejdeme jako poslední. Lidská nadřazenost je totiž vysvětlena samotným antropickým principem,” říká. „Vytvořili jsme společnost, které dominuje kapitalismus volného trhu, agrese a touha po dokonalosti. Vize vlastní expanze může být silnější, než touha něco chránit.”

Zdroje: www.arxiv.org, www.sciencealert.com, www.mirror.co.uk