Život na dvoře Karla IV.: Pohodlí, zábava a luxus. Jedna věc ale týrala i krále

Lenka Samuely | 30. 5. 2022

Na dvoře Karla IV. se dveře netrhly. Zástup služebníků se staral o plynulý chod císařské domácnosti. Žili zde politici, lékaři i duchovní. Panovník byl neustále obklopen lidmi, s nimiž řešil jak vládnout. Našel si však čas i na zábavu.

Dvůr Karla IV. zahrnoval několik stovek osob. Kromě mocenského vlivu byly také hybateli kultury, umění nebo módy. Podle dobových pramenů se dělily do tří sfér. Strukturálně-personální, společensko-reprezentativní a prostorové. Na vrcholu stál král a jeho rodina. Jeho pohodlí měl na starost zástup služebníků od komorníků, dveřníků, kuchařů, číšníků, štolbů, sklepníků, po vychovatele a chůvy.

Co dělali ve středověk zlodějům dřeva? Trest byl krutý. Karel IV. ho zrušil
Magazín

Co dělali ve středověk zlodějům dřeva? Trest byl krutý. Karel IV. ho zrušil

Dvůr byl neustále se proměňujícím sborem šlechticů, církevních hodnostářů, hostů, učitelů, lékařů a dvorních dam, které doprovázely královnu. Ke dvorskému lesku přispívali i umělci, stavitelé, malíři, sochaři, zlatníci, básníci, kronikáři, herci a šašci.

Život za Karla IV.

Český a římsko-německý král a císař Svaté říše římské byl velice zbožným mužem. Každý den byl obklopen i duchovenstvem, jako byli kaplani, zpovědníci nebo osoba pražského biskupa. Ten byl Karlovou pomocnou rukou při zahraničně-politických otázkách a v diplomacii. I když Karel IV. vládl prakticky sám, nemohl se obejít bez úředníků. Jak zemských, tak dvorských. Bez rádců a dalších spolupracovníků.

„Život na dvoře měl jasná pravidla. Každý věděl, co má dělat. Mohl připomínat fungující firmu. I všední den samotného panovníka se ve svých obecných rysech od toho dnešního nelišil. Den začal hygienou, oblékáním a jídlem," říká historik PhDr. Jan Zelenka. Následně se úřadovalo. Král přijímal velvyslance, řešil s nimi problémy a navrhoval řešení.

Jak jedl Karel IV.: Zdravě, ale některé pokrmy bychom asi nepozřeli
Magazín

Jak jedl Karel IV.: Zdravě, ale některé pokrmy bychom asi nepozřeli

Jednotvárnost dnů zpestřovala zábava, jež poukazovala na luxus císařského dvora. V jejím čele stály bohaté hostiny o několika chodech. Na Karlově stole se objevovalo především maso, včetně veverek a ptáků, ryby, raci, sýry, ovoce, obilné nebo luštěninové kaše a chléb. Pokrmy byly podávány s omáčkami. Hodování doprovázelo vystoupení kejklířů nebo profesionálních zpěváků.

Jak zabavit dvůr

Mezi neoblíbenější každodenní kratochvíle rytířů patřil lov. Nebyl pouhou zábavou, ale sloužil také k tréninku schopností, které se upotřebily na turnajích, v potyčkách nebo válečných konfliktech. Dámy si krátily volnou chvíli vyšíváním, hudbou a vyjížďkami na koni. Také rády pečovaly o svůj zevnějšek. Zajímaly se o módu, líčení a úpravu vlasů. Ani pravidelná hygiena jim nebyla cizí. Tu podporovala rytířská kultura.

Zdroj: Youtube

Dvorský život komplikovalo zimní období. I přesto, že se v kamenných komnatách přitápělo žhavým uhlím nasypaným do železných košů, nebo krbem, v zimě bylo na hradě jen mezi 10 až 15 °C. Nesnesitelnou zimou trpěli nejen poddaní, ale i samotný král. Změna nastala v průběhu 14. století, kdy se začala objevovat kachlová kamna. Ta však byla tak drahá, že se budovala jen v reprezentativních místnostech.

Zdroj:

www.slideshare.net, www.plus.rozhlas.cz, www.stoplusjednicka.cz

Tagy dvůr Jan Zelenka Karel IV. Lucemburský Svatá říše římská zábava zima