Zjevení Janovo je opředeno mnoha záhadami. Jednou z nich je i samotná postava autora. Odborníci usuzují, že šlo o křesťana židovského původu, který byl kvůli svému přesvědčení vyhnán z Říma na ostrov Patmos. Stalo se tak zřejmě v době vlády císaře Nera nebo Domitiana. Jeho spis plný děsivých obrazů mohl být jakýmsi varováním bezbožným Římanům a ujištěním souvěrců, že se dočkají příchodu království Kristova.

Předtím však měla přijít řada katastrof, odstartovaných rozlomením sedmi pečetí a příjezdem čtyř jezdců Apokalypsy, kteří přinesou mor, válku, hlad a smrt. Varovné troubení polnic pak předznamená vylití sedmi nádob s pohromami.

V roce 2011 začaly z různých koutů světa přicházet zprávy o tajemných zvucích, které jako by se ozývaly z nitra Země. Zatímco některé z nich se daly vysvětlit sousedovou cirkulárkou nebo pohybem tektonických desek, což potvrdilo následné zemětřesení, původ jiných zůstal neznámý. Záhadologové je dávali do souvislosti jak s mimozemskou civilizací, tak právě s polnicemi z Apokalypsy.

Podobně se poukazuje na podivné červenání některých vodních toků; čas od času k nim dochází v Číně, v roce 2016 zrudla i řeka u ruského města Norilsk, letos v květnu se do šarlatu zahalila řeka Nachal Alexander v Izraeli. Podle vykladačů Janova Zjevení jde o naplnění předpovědi, že se voda obrátí v krev. Vědci však za tajemným zbarvením řek vidí spíš chemikálie uniklé z blízkých továren. V případě Izraele šlo dokonce o krev z jatek.

K různým pohromám na světě dochází každou chvíli a jednotlivé symboly Apokalypsy lze spojit prakticky s jakoukoli z nich, ať už jde o epidemie, ničivá zemětřesení, války nebo havárie v jaderných elektrárnách. Z tohoto pohledu by Apokalypsa probíhala prakticky neustále už po celá dvě tisíciletí. Řada teologů se proto dnes kloní spíš ke střízlivějšímu názoru, že se biblický Jan vyjadřoval jen ke své době, zatímco konec světa v daleké budoucnosti vůbec nevěštil. Hovořil-li o zániku a nastolení Kristova království, měl tím na mysli zánik Římské říše a počátek éry křesťanství. Pokud to tak skutečně bylo, ve svém úsudku se nemýlil.