Když byl v roce 2008 v uhelném dole v ukrajinském Doněcku objeven podivný nález, vědecká obec byla v šoku.

Nález, který nikdo nechápe

Kolo nebylo možné bezpečně vyříznout, protože bylo zapuštěné v pískovci, takže záhadný artefakt zůstal na svém místě. Po nalezení otisku byl vstup do dolu přísně omezen, proto nebylo možné kolo lépe prozkoumat. I když se štolbové pokoušeli nález 'odříznout' sbíječkami a vynést na povrch, pískovec byl příliš pevný. Od roku 2009 byl pak důl zcela uzavřen. Zařízení v tunelu je demontováno a dané vrstvy zatopeny.

Otisk starší dinosaurů

Podivný objekt, který vypadá jako kolo, či spíše jako jeho otisk, byl objeven při vrtání uhelné koksárenské vrstvy v hloubce 900 metrů od povrchu, v pískovcovém stropě tunelu. Vědci neměli možnost kolo detailně prozkoumat, zato měli k dispozici fotografie, které dělníci pořídili. Otisků totiž bylo více než jeden.

Později se ukázalo, že Rostovská oblast v okolí Doněcku leží na horninách starých 360-300 milionů let. Zde rozšířené koksovatelné uhlí pochází ze středního až pozdního karbonu, proto je možné, že stejně tak starý je i otisk. Je možné, že dříve zde bylo skutečné kolo, které se v důsledku procesu zvaného diageneze rozpustilo. Zůstaly jen otisky.

Kola po celém světě

Z fotografií se zdá, že tento jediný, fotografický důkaz, je skutečně legitimní. Pak je to ale ještě větší záhada. Kolo je totiž jistě vyrobené člověkem, ale lidé v té době ještě neexistovali.

Navíc se nejedná o jediný nález. Důkazy o existenci kolových vozidel ve starověku se objevily i v jiných částech světa. Zkamenělé starověké stopy ukázaly kola ve Francii, Španělsku, Itálii, na Maltě, v Kazachstánu, na Ukrajině i v Severní Americe. V Siggiewi poblíž útesů Dingli na Maltě dokonce existují takzvané "vozové koleje", něco podobného bylo nalezeno i na Sicílii, v Řecku i v Turecku.

Množství kolejí objevených po celém světě vyvolalo mnoho sporů mezi vědci. Ti se přou o účelu, stáří a původu kol, která bezpochyby vykazují známky velké starobylosti.

Koltypinova teorie o ztracené civilizaci

V oblasti, kde byl otisk kola na Ukrajině objeven, byly nalezeny kamenné koleje od vozů. Geologové proto jednotlivé nálezy porovnávali. Stopy v kameni, nebo zkamenělé stopy automobilů nebo terénních vozů, tzv. vozové koleje, pocházely například v Turecku z období středního miocénu a byly staré 12-14 milionů let. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zatímco ortodoxní badatelé tvrdí, že stopy jsou pozůstatky starých zkamenělých vozových kolejí od kolových vozidel, která táhli osli nebo velbloudi, doktor Alexander Koltypin, geolog a ředitel Přírodovědného výzkumného centra na Mezinárodní nezávislé univerzitě ekologie a politologie v Moskvě, má jiné představy: „Já sám budu vždycky vzpomínat... na mnoho dalších obyvatel naší planety vymazaných z naší historie." Myslí si, že stopy byly vytvořeny vozidly podobné délky jako moderní automobily, ale s pneumatikami širokými 23 cm. Vozy podle něj byly těžké a řídila je neznámá civilizace. Koltypin myslí, že tato civilizace byla zodpovědná za mnoho různých kolejí a podzemních komplexů, které byly před více než 12 miliony let rozesety po celém Středomoří.

Samotná přítomnost podivného zkamenělého kola na Ukrajině svědčí o tom, že starověcí lidé mohli mít přístup k většímu množství technologií než jsme si mysleli.

Zdroje: www.ancient-origins.net, ancient.viralkhabarpost.com, www.alamy.com