„Tisícero“ otázek 

Co si takhle spolu tak nějak odlehčeně zahrát na detektivy a trošku poškádlit tu naši šedou mozkovou kůru? Zkusit si sami nalézt „vodítka“ a možné odpovědi? Za první otázkou (i možnou odpovědí) se vypravíme do amerického Texasu. Tam jistý Carl Baugh měl obrovské štěstí. Ve štěrku v lomu našel podivný podlouhlý kámen, který vypadal jako lidský prst, což usoudil dle zcela zjevného lůžka nehtu. Nebyla to údajně první fosilie či artefakt, kterou v této oblasti našel. Vystavil ji ve svém soukromém muzeu Creation Evidence Museum Glen Rose. Nutno podotknout, že pan Baugh je stoupencem kreacionismu, alternativního náboženského směru, který odmítá evoluci. Tvrdí, že vesmír, příroda i člověk vznikly „tvořivou sílou“ (možná Bohem), a to je i náplní jeho muzea.

Máme začátek děje a možná první zápletku, která může mít význam... 

„Sto milionů let“

V lomu, ve kterém pan Baugh objevil fosilii lidského prstu, totiž už před tím našli archeologové prehistorické zkameněliny, převážně kosti dinosaurů. Ty byly datovány do doby před 100 miliony lety. Kde by se ale v těchto vrstvách mohl objevit zkamenělý prst člověka nebo primátů? Ptali se vědci. Ví se přece, alespoň dle uznávané antropologie, že nejstarší známá lidská fosilie je 2,8 milionů let stará a pochází z Afriky. Kde se vzal lidský prst v 100 milionů let starých vrstvách texaském lomu? A je to skutečně lidský prst?

Paleontologové zkamenělinu, která má být 100 milionů let starý lidský prst zkoumali a podrobili analýzám. Dospěli k názoru, že jde skutečně o prst. Pro získání přesnějších informací pak z něho odřízli pár plátků. Doktor Dale Peterson z Oklahoma City v Kalifornii tyto řízky zkoumal pomocí rentgenu, CT a magnetické rezonance. Identifikoval kosti, klouby a šlachy. Jeho odborný závěr zní: „Není důvod pochybovat, že se jedná o fosilní prst.“ Otázky přesto zůstávají a objevují se nové…

Zkamenělý prst přibližuje následující video:

Zdroj: Youtube

Prst máme, co nám ale říká?

Vraťme se do role detektivů: máme prst. Komu ale patří? Vědci ho nedokážou přiřadit k žádnému druhu lidí ani primátů. Další otázkou je, jak se mohla zachovat měkká tkáň. Dle současných vědeckých znalostí se ví, že prst musel skončit pod zemí v prostředí bez kyslíku velmi rychle, aby zkameněl a nepodlehl rozkladu. Jedinec, komu patřil pak musel zemřít násilnou smrtí a prst mu byl useknutý…

Jak si tento podivný nález vysvětlit? Obýval naši planetu před 100 miliony lety neznámý člověk nebo primát? To by zcela změnilo pohled na známou evoluci člověka. Koneckonců by ale to nebyl jediný nález, který naznačuje, že Země mohla být před mnoha miliony lety domovem vyspělých a inteligentních bytostí, možná i „homo“. Vědí to vědci a něco nám tají?

Jako správní „poirotové“ musíme vzít i v úvahu, že pan Baugh nemusí říkat pravdu. Nález prstu nemusí pocházet z uvedeného naleziště. Nebo se tam nějak „propadl“ z mnohem mladších vrstev, což vědci nevylučují. Nebo ho tam jednoduše někdo záměrně nastrčil a jde o podvod (?). To však paleontologové těžko prověří. Jejich závěr zní: ten prst by tam prostě neměl být. Co na to naše šedé buňky?

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, www.ancient-code.com