Národní park Petrified Forest, který se nachází v severovýchodní Arizoně, je proslulý svou pozoruhodnou krajinou a bohatou geologickou historií. Park je pojmenovaný podle rozsáhlých nalezišť zkamenělého dřeva, které svědčí o jeho jedinečném přírodním dědictví. Návštěvníci mohou prozkoumat polopouštní křovinaté stepi a fascinující pustiny, včetně severního rozšíření do Malované pouště.

Vydejme se tam společně alespoň prostřednictvím videa:

Zdroj: Youtube

Zkamenělý zázrak přečkal v čase

Tento národní park se nachází v průměrné nadmořské výšce 1600 metrů a panuje v něm suché, větrné podnebí s teplotami od spalujících letních maxim kolem 38 °C až po mrazivá zimní minima. Park se nachází v srdci Coloradské plošiny a leží na vrcholu formace Chinle - geologického zázraku, který vznikl před více než 200 miliony let v období pozdního triasu. Je to gobelín sedimentárních hornin, včetně pískovce, břidlice a slínovce, který vypráví příběhy dávných řek, záplavových oblastí a jezer.

Rozmanitá flóra zahrnuje více než 400 druhů rostlin, mezi nimiž převládají trávy, jako je chrpa, modrá sláma a sakaton. V parku žije také pestrá škála živočichů, od pronghornů a kojotů po různé plazy, obojživelníky a více než 200 druhů ptáků.

A právě díky těmto zkamenělinám je les proslulý. Zejména padlými stromy z pozdní triasové epochy, starými asi 225 milionů let. Tyto prastaré stromy byly pohřbené sedimenty v říčních korytech a později zkameněly, přičemž jejich organickou hmotu nahradil křemen. Zkamenělé kmeny se nacházejí ve formaci Chinle, která propůjčila místní poušti své jméno, a pyšní se pestrými sedimentárními horninami. Když místo navštívíte, stanete se svědky zázraku permineralizace - procesu, který trval miliony let. Padlé stromy, pohřbené pod vrstvami sedimentů a sopečného popela, prošly magickou proměnou. Jejich organická hmota byla postupně nahrazena minerály, jako je oxid křemičitý, železo a mangan. Výsledek? Dechberoucí přehlídka živých barev a složitých vzorů, které stále ohromují návštěvníky.

Od tektonických sil až k národnímu parku

Geologická historie parku je poznamenaná tektonickými silami, které přibližně před 60 miliony let vyzdvihly Coloradskou náhorní plošinu, což vedlo ke zvýšené erozi. Ve vrstvách hornin nad formací Chinle existuje nesoulad starý asi 200 milionů let, který odhaluje dynamickou minulost parku.

Lidská historie v regionu sahá 13 000 let zpátky, přičemž předky původních obyvatel Ameriky jsou lidé z doby Clovis. Předkové pueblovských zemědělců pěstovali kukuřici a kolem roku 1450 n. l. se stěhovali do sousedních obcí. Park se může pochlubit více než 1 000 archeologickými nalezišti, včetně petroglyfů a ruin, což odráží jeho trvalý význam.

Koncem 19. století procházeli oblastí průzkumníci a osadníci, což vedlo k založení měst jako Holbrook a Adamana. Zkamenělé dřevo v regionu vzbudilo značnou pozornost a vyvolalo výzvy k jeho ochraně. V roce 1906 byl vytvořen Národní památník zkamenělého lesa a v roce 1962 se stal národním parkem. Park se potýkal s problémy, včetně krádeží zkamenělého dřeva, ale snahy o ochranu tohoto geologického pokladu pokračují.

Krok zpět v čase

Tento pozoruhodný park je kolosální časovou kapslí, která uchovává prastarou krajinu, jež se pyšní jednou z nejrozsáhlejších a nejživějších sbírek zkamenělého dřeva na světě. Nejsou to jen obyčejné kmeny, ale složité zkameněliny s kaleidoskopem barev, které se vyvíjely po celé věky.

Tento výjimečný park se neomezuje pouze na zkamenělé divy. Nachází se zde řada dalších geologických zázraků, včetně badlands, mesas a pískovcových útvarů. Během tisíciletí vytvarovala neúprosná eroze tyto útvary do úchvatných přírodních uměleckých děl.

Význam parku zahrnuje i vzdělávání a vědecký výzkum. Probíhající studie se zabývají jeho geologickou, ekologickou a kulturní historií. Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou zúčastnit bohaté nabídky vzdělávacích programů.

Zdroje:  geologyscience.com,  en.wikipedia.org/wiki/Petrified_Forest_National_Park