Metod, jak panenství prokázat, a do dokonce i veřejně, bylo nepočítaně, protože lidská fantazie byla i za středověku velmi bohatá. To, že budoucí nevěstu zkontrolovala porodní bába, bylo to nejjednodušší. Nebylo totiž možné spoléhat na to, že po svatební noci nebude na prostěradle krev, protože to by už bylo poněkud pozdě! Nikoho nezajímalo, že krvavá skvrna po protržení panenské blány rozhodně není pravidlem. Metod bylo skutečně mnoho, jednou z nich byla i zkouška sítem.

Podívejte se na test panenství Jany z Arku:

Zdroj: Youtube

Co je zkouška sítem?

Zkouška sítem byla velmi rozšířená metoda, která byla založena skutečně jen na jakési, dnes bychom řekli, pranostice. Tvrdilo se totiž, že sítem v rukou panny voda neproteče. Děravé sítko se podobalo děravému močovému měchýři a znamenalo zkaženou pannu. I když se nám to zdá naprosto hloupé, dívky musely touto zkouškou procházet velmi často.

Ale i zde existovaly metody, jak ji obejít – jemné síto vymazaly dívky či jejich matky tukem z ovčí vlny, takže kvůli mastnotě voda skutečně v sítu zůstala.

Tato metafora nepropustného síta byla ve středověku natolik rozšířená, že ji můžeme vidět v symbolice tehdejšího umění a literatury. O tom, že se tato metoda skutečně prakticky používala, svědčí i portrét Alžběty z roku 1579. Anglická královna, která byla prohlašována za pannu, přestože se o jejích milostných radovánkách tradovaly celé romány, se nechala vymalovat právě se sítem v ruce, aby svou teorii jen podpořila.

Vše se dá obejít. I ve středověku

Panenství bylo ve středověku vymáháno hlavně proto, aby bylo jednoznačné prokázat, kdo je otcem dítěte, tedy dědice. S panenstvím bylo obchodováno jako s každým jiným zbožím. A jak to už o cenných artiklů bývá, i zde se lidé za každou cenu snažili, aby prokázali jeho pravost a v případě jeho ztráty jej získali zpět. I protržená a porušená panenská blána se proto všemožně upravovala, aby vypadala jako nedotčená. Stejně jako testy panenství, i techniky navrácení panenství zahrnovaly nejrůznější lékařsky podložené prostředky a lektvary až po modlitby, zaříkávání a pseudovědecké šarlatánství.

Panenské blány proto byly kontrolovány, a stejně jako u krve na prostěradle, nebyl brán zřetel na to, že některé ženy se rodí bez panenské blány a jiné si ji předčasně protrhnou při tehdy běžné namáhavé ženské práci.

A samozřejmě porodní báby a porodní asistentky, které tyto kontroly prováděly, se nechaly uplatit. Krvavá prostěradla z první noci se zase schovávala, aby bylo možné panenství prokázat při případném rozvodu, který také nebyl jednoduchý.

Zato síto, síto bylo „neúplatné“.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Virginity_test, www.ancient-origins.net, www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/virginity-0012610, historyofyesterday.com