Zkrácený dech: Co přesně znamená a jak se projevuje průvodní příznak koronaviru

Evita Hradecká | 22. 3. 2020
Koronavirus
Koronavirus
COVID-19

Zkrácený dech patří k jednomu z několika příznaků, které jsou pro koronavirus SARS-CoV-2 (prvně označovaného jako COVID-19) specifické. Mezi hlavní a typické příznaky patří kašel, který se postupně zhoršuje a zvýšená teplota, která má stoupající tendenci. Co přesně zkrácený dech znamená?

Přízrak z Wu-chanu

Na konci roku 2019 vypukla v Číně epidemie choroby COVID-19, která se následně rozšířila téměř do všech koutů světa. Původcem tohoto silně infekčního onemocnění je virus SARS-CoV-2, který je druhově stejný jako SARS-CoV. SARS-CoV-2 je virus ze skupiny koronavirů, které jsou charakteristické svým tvarem připomínajícím sluneční koronu (odtud název pro virus).

Příznaky onemocnění

Příznaky (symptomy) koronavirové infekce jsou podobné jako u nachlazení či chřipky, vysoká teplota (až 20 % pacientů má ale teplotu nižší než 38 °C), tělesná schvácenost, únava, dušnost a kašel. Kašel se může rozvinout ve virový zápal plic a může skončit těžkým akutním respiračním syndromem se selháním dýchání, ale také selháním ledvin a smrtí. Onemocnění však může také proběhnout asymptomaticky, tedy bez příznaků.

Dechové obtíže jsou u tohoto virového onemocnění velmi časté. Dušnost je charakterizována subjektivně vnímanými problémy s dýcháním. Příznaky odpovídající postižení plicní tkáně jsou bolest na hrudníku a zkrácený dech, postižený má pocit tíže na prsou nebo nedostatku vzduchu, obtížně se mu dýchá.

Dech a dýchání

Dýchání (respirace) je jednou z nejdůležitějších životních funkcí. Dýchání je biologický proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého mezi organizmem a jeho externím prostředím. Tento proces, souvisí se všemi fyziologickými funkcemi organismu. Projevem dýchacího procesu je dech.

Poruchy dechového stereotypu mohou být prvním příznakem toho, že v lidském těle není vše zcela v pořádku. Může se jednat o mechanické, fyziologické nebo psychologické dysfunkce. Dýchání rozlišujeme na vnější (ventilace), což je výměna vzduchu mezi plícemi a vnějším (zevním) prostředím a na dýchání vnitřní (respirace), což je výměna plynů mezi plícemi, krví a tkáněmi.

Jednotlivé typy fyziologického dýchání se liší frekvencí a hloubkou. Normální dýchání obsahuje prodloužený výdech, mělké dýchání (např. po břišních operacích) a zrychlené dýchání (při plicních zánětech) jsou naopak charakteristické malými dechovými objemy a jsou tak neekonomické.

Frekvencí a hloubku dechu je dána plicní ventilace. Při klidném dýchání je průměrná dechová frekvence u mužů 12–16, u žen 14–18, u dětí je hodnota vždy vyšší. Nejvyšší dechovou frekvenci mají novorozenci, průměrně to je 44 dechů za minutu. Hloubka dechu bývá při klidném dechu kolem 500 ml, plicní ventilace kolem 8 litrů za minutu.

Zkrácený dech

Zkrácený dech neboli plytké dýchání charakterizuje krátký nádech s nedostatečným vdechem kyslíku. Při normálním klidovém dýchání je dechová frekvence přibližně 15–16 cyklů za minutu a při fyziologickém dýchání je výdech třikrát delší než nádech. V případě zkráceného dechu (mělkého dýchání) je dechová frekvence menší než 12 dechů za minutu. U zpomaleného dýchání je využita jen vrchní část plic, v důsledku čehož není tělo plně okysličeno a organismu chybí kyslík.

Jak virus způsobuje dechové obtíže

Koronavirus se do těla dostane skrze horní cesty dýchací, ale může proniknout také i přes oční sliznic. Virus napadá buňky hostitele a využívá je k množení a šíření, přičemž může způsobovat řadu zdravotních problémů vedoucích ve vážných případech až ke smrti. Tím, jak se virus v těle postiženého jedince rozmnožuje, infikuje sousední buňky.

Počáteční příznaky začínají bolestí v zadní části krku a suchým kašlem. Virus sestupuje dýchacími cestami dolů do průdušek. Jakmile se dostane virus do plic, způsobí zánětlivou reakci plicní sliznice, což může poškodit plicní alveoly (plicní sklípky) a plicní buňky (pneumocyty).

Důsledkem jsou funkční a strukturální změny plicní tkáně, vedoucí k velmi závažné poruše oxygenační funkce plic. Přes postiženou tkáň kyslík neprojde a nenaváže se v krvi na hemoglobin. Klesá tak zásobení tkání a orgánů kyslíkem. Postižený má kašel, dušnost, bolesti na hrudi a typický zkrácený dech. Jedinou možností léčby (v těžkých případech) je dechová podpora s použitím umělé plicní ventilace.

Tagy Čína kašel Koronavirus SARS