Bylo to před třemi lety, kdy se amatérský hledač pokladů vydal prozkoumat pole nedaleko skotského Blair Drummond ve Stirlingshire. Detektorem kovů pečlivě zkoumal centimetr za centimetrem, když náhle uslyšel intenzivní zvuk. Po několika minutách se před jeho zraky zjevil drobný předmět.

Nález zlatého artefaktu o délce 5,5 cm ohlásil jednotce Treasure Trove. Proces výzkumu a posuzování hodnoty pokladu byl ale narušen pandemií. Oceněn byl tedy až letos. „Nikdy předtím jsem nic podobného v ruce nedržela," říká kurátorka oddělení středověké archeologie a historie ve Skotském národním muzeu Alice Blackwell. „Díky bohaté výzdobě je tento předmět naprostým unikátem."

Zlatá hlavice meče

Odborníci zjistili, že se jedná o zlatou ozdobu, jež byla umístěna na vrcholu rukojeti meče. Zhotovena byla kolem roku 700 našeho letopočtu. Její hodnotu odhadli na 850 000 Kč.

„Desing předmětu odráží dobu raně středověkého Skotska. Prolínají se v něm různé kulturní vlivy známé jako „ostrovní umění". To například proslavily iluminované rukopisy, jako byl Lindisfarnský evangeliář kombinující anglo-saské, keltské a středomořské prvky," vysvětluje odbornice.

Mísí se zde ochranné zoomorfní výjevy a křesťanská ikonografie. Na hlavici tak lze najít vyobrazení dvou hlav dravého ptáka směřujících ven ze středu. Spojuje je kříž a strom života, symbolizující smrt a znovuzrození. Do zlata jsou umně vsazeny granáty tvořící oka zvířat.

Ztracená zlatá ozdoba

Spojení stylů má však také své nevýhody. Archeologové nedokáží určit, kdy přesně byl artefakt vyroben a kdo byl jejím majitelem. Precizní práce ale naznačuje, že ho zhotovil mistr svého řemesla a jeho pořizovací cena nebyla nízká. Mohl proto patřit některému z členů královské rodiny.

Zajímavé zároveň je, že podle historiků se na místě nálezu neodehrála žádná bitva, kde by byl meč s ozdobou použit. Předpokládají proto, že hlavice se mohla jednoduše odlomit a ztratit. „Čeká nás ještě spoustu práce," uvedla Alice Blackwell. „Máme před sebou jedinečný předmět, který nám může prozradit víc o důležitých kulturních, politických a uměleckých interakcích v severní Británii v době před tisícovkou let."

Zdroj:

www.melnicky.denik.cz, www.metro.co.uk, www.lovecpokladu.cz