Pagoda Kyaiktiyo je známá i pod jménem Zlatá skála. Dnes je to především buddhistické poutní místo ve státě Mon,  na vrcholu kopce Kyaiktiyo (Kelasa nebo hory Eastern Yoma). Jeho původ a příběh, zahalený v oblacích, působí na poutníky i turisty jako magnet s příchutí tajemství a mytologie.

Ohromující pagoda Kyaiktiyo je místem mimořádného jevu, který zpochybňuje samotné přírodní zákony. Tento mamutí zlatý kámen, nejistě posazený na okraji útesu, vzdoruje gravitaci a zdá se, že každou sekundu může spadnout. Ale i přesto zůstává stále pevně na svém místě.

Vše drží jediný Buddhův vlas

Poutavý příběh této pozoruhodné památky fascinuje badatele po celá desetiletí. Podle místní legendy se říká, že zlatý kámen na vrcholu pagody Kyaiktiyo je vyvážený jediným Buddhovým vlasem, čímž je zachovaná jeho éterická rovnováha. Skeptici však tvrdí, že pro tento zdánlivě nemožný výkon musí existovat vědecké vysvětlení. Profesor Li Wei, archeolog z univerzity v Yangonu, vyjádřil svůj údiv nad tajemnou povahou zlatého kamene, když prohlásil: „Pagoda Kyaiktiyo je svědectvím o záhadných divech našeho starověkého světa. Její vzdor vůči gravitaci zpochybňuje naše chápání fyziky a inženýrství ve starověku."

Ostatně o tom pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

A jaká je legenda?

Poutníci věří staré legendě, která přisuzuje stabilitu kamene Buddhových vyrovnaným silám a jen málo Barmánců zpochybňuje inženýrství stojící za zlatou stavbou. Všichni věří legendě. A ta říká co?

Začíná v království, kde se před tisíci lety král setkal s buddhistickým poustevníkem, který držel pramen vlasů uvnitř svého klobouku a tvrdil, že vlas patří Buddhovi. Nabídl jej králi pod podmínkou, že vlasy budou uložené v pagodě postavené na skále ve tvaru jeho hlavy. A protože v králově rodině se vyskytovaly nadpřirozené schopnosti, král celou pagodu vyvážil právě tímto vlasem…

Rouška je jen poodhalena, záhada zůstává

K odhalení tohoto matoucího jevu provedl tým odborníků z celého světa vědecký výzkum. Jejich úsilí vrhlo určité světlo na potenciální mechanismy stojící za pozoruhodnou stabilitou kamene. Podrobné zkoumání a měření kamene a jeho okolí vedlo k různým teoriím, ale žádná nepřinesla definitivní odpověď.

Doktorka Maria Fernandez, geoložka zapojená do výzkumu, vysvětlila: „Zlatý kámen se zdá být jemně vyvážený na úzké skalní římse, která popírá principy gravitace. Je možné, že existují skryté mechanismy nebo strukturální prvky podporující jeho váhu, ale je zapotřebí další analýzy, aby se to zjistilo."

Co na to věda?

Jedna převažující hypotéza naznačuje, že zlatý kámen může být podporován kombinací přírodních faktorů, jako je tření, geologické formace a seismická aktivita. Složitá souhra mezi těmito prvky by mohla potenciálně vysvětlit matoucí stabilitu kamene, ačkoli přesvědčivé důkazy ještě nebyly nalezené.

Záhada pagody Kyaiktiyo nadále uchvacuje jak vědecké komunity, tak zvědavé návštěvníky. Jeho kulturní a historický význam, spojený se zdánlivě zázračným činem vzdorovat gravitaci, z něj činí jedinečnou atrakci. Jak výstižně shrnul profesor Li Wei: „Pagoda Kyaiktiyo je důkazem vynalézavosti a mistrovství starověkých civilizací. Je symbolem lidského snažení a našeho nekonečného úsilí o pochopení záhad vesmíru."

Zdroje: www.express.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/Kyaiktiyo_Pagoda