Její genetický odkaz, který se nachází na území naší republiky, se původně zachoval v částečně prožrané lebce nalezené v zákoutích jeskynního systému. Tato fragmentární relikvie obsahovala důležité genetické stopy, které vedly vědce k převratnému odhalení. Velmi složitými postupy se poté podařilo sjednotit to, co bylo dříve považované za dva odlišné jedince, do jedné historické postavy.

Na to, jak vypadala, se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jak Zlatý kůň ožíval(a)

Pečlivý proces vzkříšení podoby Zlatého koně zahrnoval sloučení různých zdrojů informací, zahrnujících jak starověké, tak současné údaje. Na základě pečlivého zkoumání existujících snímků lebky z počítačové tomografie (CT) se vědci pustili do složitého úkolu rekonstrukce její tváře. V této metodě se snoubí nejmodernější věda s uměleckou interpretací.

Cícero Moraes, uznávaný brazilský odborník na grafiku, který hrál ve studii klíčovou roli, vysvětlil přístup vědců. Ti, podle jeho slov, využili statistické údaje z předchozích rekonstrukcí lebek a moderních CT snímků mužských a ženských jedinců, a vytvořili tak digitální portrét, který vystihuje její jedinečné vlastnosti.

Žena s velkou mozkovnou i čelistí

Rekonstruovaná tvář ženy ze Zlatého koně nabízí pohled do jejího pravěkého světa. Jedním z nápadných rysů je její robustní stavba čelisti, což je znak, který naznačuje možný neandertálský původ. Tento poznatek je v souladu s rostoucími poznatky o křížení mezi ranými moderními lidmi a neandertálci. Kromě toho její lebeční kapacita, doložená objemem endokrania, převyšuje kapacitu současných jedinců, což evokuje zajímavé důsledky ohledně jejích kognitivních schopností a potenciálních kulturních odlišností.

Nuancovaný proces obnovení jejího vzhledu zahrnoval jak vytvoření objektivních obrazů v odstínech šedi, tak spekulativní verzi, která si ji představuje s pigmentovanou kůží, očima, srstí a vlasy, což usnadňuje vztah k současnému publiku.

Rekonstrukce versus genetika

Cosimo Posth, archeolog, který se na studii přímo nepodílel, ale má hluboký vhled do problematiky, zdůrazňuje neodmyslitelné problémy při rekonstrukci obličejových rysů starověkých osob. Zatímco genetika může poskytnout informace o některých aspektech, přesná povaha měkkých tkání zůstává nepolapitelná.

Nicméně rekonstruovaná tvář ženy ze Zlatého koně nabízí fascinující cestu ke zkoumání lidství našich vzdálených předků, odhaluje náznaky jejích fyzických atributů, možných interakcí a tapiserie rané lidské existence, jejíž byla nedílnou součástí.

Zdroje: www.livescience.com, studie ortogonline-com.translate.goog, www.ancient-origins.net