www.npr.org, www.dailymail.co.uk, www.csmonitor.com

V rezidenci Borgiů

Nástěnná malba Zmrtvýchvstání je jedna z cyklu fresek, které zdobí šest místností rezidence Borgiů ve Vatikánu. Namaloval je italský renesanční malíř Pinturicchio (1454-1513) na objednávku papeže Alexandra VI. (vl. jménem Rodrigo Borgia, 1431-1503). Tento církevní hodnostář patří mezi nejspornější postavy katolické církve. Nectil celibát a měl milenku na každém rohu, byl známý svým úplatkářstvím a dosazoval do významných pozic své příbuzné a známé. Po jeho smrti byla rezidence opuštěna, protože jeho papežští následníci s ním a jeho skandály nechtěli být spojováni, natož sdílet místnosti po člověku, který pošpinil čest církve. Fresky tak zůstaly zapomenuty.

Papežské komnaty otevřel až v roce 1889 Lev XIII. (vl. jménem V. G. R. Luigi Pecci, 1810-1903) a zasvětil je sbírkám církevního umění.

Tajemství staletí skryté

Na fresce Zmrtvýchvstání je kromě Ježíše, který vstal z hrobu, vyobrazen klečící Alexander VI. ve zdobeném rouchu, ruce sepjaté k modlitbě. Ale až do renovace fresky v roce 2013 nikdo, včetně odborného oka znalce netušil, že obraz skrývá tajemství velkého významu. Restaurátoři pod letitými nánosy odkryli nečekaný výjev. Nad otevřenou mramorovou rakví jsou zobrazeny droboučké postavy zcela nahých mužů. Zdobí je jen čelenky z ptačích per. Zdá se, jako by tančili. Je tam i viditelná postava na koni.

Zdroj: Youtube

Tančící naháči

Významný italský historik umění a kurátor Antonio Paolucci (*1939), v době renovace fresek ředitel Vatikánských muzeí, se domnívá, že bylo dílo dokončeno v roce 1494. Tedy rok poté, kdy se Kryštof Kolumbus vrátil ze své první plavby. Jeho objev měl být sice utajen, ale zpráva o Novém světě se rychle šířila po celé Evropě. „Je těžké uvěřit, že by papežský dvůr Borgiů nevěděl o tom, co Kolumbus viděl, když dorazil na konec světa,“ řekl Paolucci. Obraz tančících naháčů se shoduje se zápisky z Kolumbova deníku, kde popisuje, že ho přivítali mírumilovní a přátelští nazí muži pomalovaní červenými a černými barvami. 

Dle historika jsou záhadné postavy původní obyvatelé Ameriky a obraz byl inspirován Kolumbovou první cestou do Ameriky, kdy se vylodil na jednom z ostrovů dnešních Baham. S největší pravděpodobností tak jde o úplně první zobrazení amerických Indiánů.