A tak se stále máme od našich předchůdců zjevně stále to učit. Tyto důmyslné stavby jsou tomu důkazem.

Poznáte účel těchto zvláštní staveb ze starověké Persie?

Starověk je dávno za námi, výdobytky tehdejší doby nám však i dnes berou vítr z plachet. Starověcí lidé svou vynalézavostí vymysleli takové technické vymoženosti, že některé používáme dodnes. Se vší parádou.

Každodenní život lidí ve starověku byl plný věcí, jež důmyslně usnadňovali jejich život. Jako příklad lze uvést Inky a jejich první pokus vytvořit počítač. Zařízení z uzlů a provázků, které jim umožňovalo sledovat evidenci obyvatelstva a hospodářských zvířat a dokonce zachycovat podstatné epizody jejich folklóru.

Pokud jde o architekturu, tak vznikala na všech kontinentech a ve všech koutech naše světa. Ať to byly pyramidy v Egyptě, dokonalá podzemní města jako Derinkuyu v Turecku nebo Yakhchál ve staré Persii.

Právě ten je důkazem, jak mocná a vyspělá byla jedna z kolébek lidské civilizace. Yakhchál vznikl ve 4. století př. n. l. a plnil fuknci, o které bychom v této době jen stěží přemýšleli. Byl totiž místem, kam se lidé chodili během horkých letních dnů ochladit a kde uschovávali své potraviny.

Vzhledem k nadměrnému horku a vyprahlému podnebí tak staří Peršané zjevně vytvořili něco, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost. Jen by nás asi nikdy nenapadlo, že jejími objeviteli nejsme my, ale zhola někdo jiný. Navíc v době, jakou byla stará Persie.

Dnes jsou v každé domácnosti

V překladu Yakhchál znamená jakousi ledovou jámu. Yakhchál byl tedy možností, jak uprostřed parného léta vytvořit optimální podmínky pro skladování ledu, mnoha druhů potravin a také způsob, jak se zchladit.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tato kopulovitá stavba, která je dominantnou města, se tyčí do výšky 18 metrů. Uvnitř ní se nacházejí obrovské prostory určené pro skladování. Odhaduje se, že k dispozici je více než 6 500 metrů využitelného místa s integrovaným odpařovacím prostorem. Ten fungoval díky větrným lapačům a vodě přiváděné z nedalekých pramenů prostřednictvím qanátů. Qanáty byly v daném regionu typickým příkladem podzemních kanálů.

Díky odpařování se s teplotou uvnitř dalo lehce hýbat, aby se mohla přizpůsobit tomu, co bylo zrovna potřeba. Prostory vystavěné za pomocí speciální malty poskytovaly skvělou izolaci před urputných pouštím vedrem. Dnes nám to možná přijde jako samozřejmost, protože klimatizaci máme téměř v každé domácnosti. Tehdy však šlo o naprosto unikátní objev.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

eartharchitecture.org

en.wikipedia.org