Zde jsou tři překvapivé vlastnosti, které věda spojuje s inteligencí. Určitě se v některé z nich najdete. Anebo možná ve všech? Zatímco některé si přiznáme bez problémů, jiné možná tajíme. 

Jste noční sovy? Pak jste inteligentní

Výzkumy naznačují, že na rozdíl od přesvědčení, že brzké vstávání je známkou úspěchu, jedinci, kteří raději ponocují, mohou být inteligentnější. Studie zveřejněná v časopise Psychology Today zjistila, že při kontrole různých faktorů inteligentnější děti měly tendenci vyrůstat jako dospělí, kteří chodili spát později a vstávali později ve všední dny. Tato noční preference může odrážet odlišné vnitřní biologické hodiny a schopnost upravovat vzorce činnosti na základě osobních preferencí.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Pořádek je pro blbce, inteligent zvládne chaos…

No, vlastně ano! Zatímco nepořádek na pracovišti nebo v domácnosti je často spojovaný s leností nebo neorganizovaností, studie prokázaly, že chaotické prostředí může ve skutečnosti zvyšovat kreativitu. Výzkum provedený na Minnesotské univerzitě zjistil, že osoby pracující v nepořádku vykazovaly větší kreativitu a častěji přemýšlely mimo rámec svých možností. Naznačuje to, že jejich nekonvenční myšlení a jedinečné perspektivy se odrážejí v jejich okolí.

A že máte jadrnou mluvu? Nevadí

Schopnost používat širokou slovní zásobu, včetně nadávek, je spojena s vyšší inteligencí. Studie provedená na Marist College v New Yorku zjistila, že jedinci, kteří dokázali v daném čase vyjmenovat více nadávek, měli také větší celkovou slovní zásobu. Studie také objevila souvislost mezi nadáváním a úlevou od bolesti a snižováním stresu. Nadávky mohou sloužit jako emocionální odreagování a vyjádření širšího jazykového repertoáru.

A je toho více

Tato zjištění zpochybňují tradiční pojetí inteligence a naznačují, že inteligence se neměří pouze standardizovanými testy nebo konvenčním chováním. Místo toho zdůrazňují, že při posuzování intelektuálních schopností je důležité brát v úvahu celou řadu faktorů a charakteristik.

Pokud se tedy přistihnete, že zůstáváte vzhůru dlouho do noci, jste obklopeni trochou nepořádku a občas používáte barvitý jazyk, utěšte se myšlenkou, že tyto zdánlivě netradiční zvyky mohou být ve skutečnosti známkou vaší inteligence a jedinečných kognitivních schopností.

Zdroje: anomalien.com, www.huffpost.com, thefreethoughtproject.com, www.psychologytoday.com