Ačkoliv vědci nemohou se stoprocentní jistotou tvrdit, že to byl skutečně výbuch meteoru, jež Tall el-Hamman srovnal se zemí, ani to, zda je biblická zpráva založena na reálném základu, jsou důkazy i tak dosti přesvědčivé.

„Všechna pozorování uvedená v knize Genesis odpovídají vesmírnému výbuchu," uvedl v prohlášení spoluautor studie James Kennett, profesor věd o Zemi na U.C. Santa Barbara, „ale neexistuje žádný vědecký důkaz, že toto zničené město je skutečně Sodoma ze Starého zákona."

Dokument o tom, zda byla biblická města zničena meteoritem, je ke zhlédnutí zde:

Zdroj: Youtube

Vesmírná síla

Podle vědců způsobil mohutný asteroid obrovské škody a na místě zabil 8 000 obyvatel města, tlaková vlna o síle jaderné zbraně rázem změnila metropoli v pustinu, která se možná až příliš podobá zničení dvou hříšných starozákonních měst v knize Genesis.

"Tehdy Hospodin seslal na Sodomu a Gomoru hořící síru – od Hospodina z nebes," píše se v Bibli. "Tak vyvrátil ta města i celou planinu, včetně všech, kdo ve městech žili – a také rostlinstvo v zemi."

Potvrzují to i archeologické nálezy destrukční vrstvy – směsi dřevěného uhlí, popela a roztavené keramiky, která byla pět stop silná – odpovídají právě tomu druhu devastace, která vzniká v důsledku přehřáté teploty při ohnivé bouři. Ačkoliv se může zdát, že zní pojem "kosmický výbuch" až možná příliš nadpozemsky, není to jediný případ destrukce tohoto typu. Nejstarším identifikovaným případem byl výbuch v syrské vesnici Abú Hureyra, vesnici, která byla podle odborníků zničena kometou asi před 12 800 lety, a je tak prvním písemným záznamem o katastrofě podobných rozměrů.

Přesvědčivé důkazy

Neúrodná půda a spousta soli je dalším důkazem, který teorii jen dokládá. Exploze zasáhla i nedaleké Mrtvé moře, což způsobilo enormní rozptyl mikročástic soli po celé oblasti. Půda se stala neúrodnou a tam, kde dříve existoval život, to zelo prázdnotou po dlouhých 600 let.

"Případní přeživší výbuchu by beztak nebyli schopni pěstovat plodiny, a proto byli pravděpodobně nuceni oblast opustit," uvádí studie.

A tak se možná ti, jež později toto město navštívili, nakonec rozhodli, že jeho příběh musí žít dál.

Zdroje:

www.forbes.com, www.israeltoday.co.il, news.artnet.com