Zatímco naše putování Sluneční soustavou ovlivnit nedokážeme, podle slavného fyzika Stephena Hawkinga změnit energii, a tedy stabilitu toho, co nás obklopuje, bychom prý zvládli. Stačil by k tomu dostatečně velký urychlovač.

Toto varování vtělil do předmluvy sborníku Starmus: 50 let člověka ve vesmíru. Vysvětluje, že hlavním problémem je chování tzv. Higgsova kvantového potenciálu. Jakmile dosáhne hodnot nad 100 miliard gigaelektronvoltů, rozpadne se.

Zničení vesmíru

Vesmír je založen na dvou principech. Prvním z nich je fakt, že vše, co existuje, má nějakou energii. Druhým je stabilita. Ta je definována tak, že cokoli v kosmu je ze své podstaty přitahováno do základního stavu, kdy má co nejméně energie a je tak stabilní. Pokud má něco hodně energie, snaží se jí zbavit. 

Zdroj: Youtube

V případě, že je naše současné chápání fyziky správné, pak vesmír získává své vlastnosti z kvantových polí, jež fungují jako pravidla nařizující částicím, jak se mají chovat. I ony mají za cíl mít co nejnižší energii. Tento stav se v kvantové mechanice nazývá vakuový. 

Existuje však jedno pole, které tento klid s největší pravděpodobností jen předstírá. Jmenuje se Higgsovo. Jeho úkolem je dodávat částicím hmotnost. Pokud se odborníci nepletou a Higgsovo pole je falešné vakuum, tvoří ho obrovské množství uložené energie. Ta by se mohla kdykoli uvolnit.

Higgsův boson

Koule skutečného vakua by se pak šířila rychlostí světla všemi směry. Pohlcovala by vše, co by se dostalo do její blízkosti. Zároveň by se změnil i standardní model fyziky. Částice by se chovaly jinak a interagovaly by neznámým způsobem. Život, jaký známe dnes, by tedy nemohl být znovu vytvořen.

Zdroj: Youtube

Pomyslnou jiskrou je podle Stephena Hawkinga tzv. Božská částice. Jedná se o elementární objekt, jenž vytvořil atomy, planety i nás. „Pokud by dosáhla dostatečně velké energie, nastal by problém,” psal vědec. Tu by ji ale mohl dodat pouze urychlovač s obvodem kolem 100 milionů kilometrů, který zatím neexistuje. V základě to vylučuje možnost, že by se pozemští fyzici zmýlili a podobnou katastrofu by mohli spustit. 

Zdroje: www.sciencealert.com, www.plus.rozhlas.cz, www.medium.com